Nieuws

08 SEP

8 september 2009


   8 september 2009
   MARIA: HELEMAAL WOORD VAN GOD

Maria, die als zeldzaam en uniek schepsel is opgenomen in de Allerheiligste Drie-eenheid, was helemaal Woord van God, helemaal bekleed met het Woord van God (vgl. Lc 2, 19.51). En zoals het Woord, het Verbum, de afglans is van de Vader, zo was Maria, vervuld van het Woord van God, eveneens van een onvergelijkelijke schoonheid (…).
Dat Maria helemaal Woord van God was, zegt bijvoorbeeld het Magnificat (vgl. Lc 1,46-55). De originaliteit van deze lofzang ligt in het feit dat het een opeenvolging is van woorden uit de Schrift (….).
De heilige Maximus van Turijn zegt: “De ark bewaarde in haar binnenste de Wet, Maria droeg in zich het Evangelie… Vanuit de ark klonk de stem van God, Maria droeg in zich het Woord, het ware Woord dat vlees is geworden”.
De oorspronkelijkheid van Maria - ofschoon uniek in haar volmaaktheid - is iets wat van iedere christen verwacht zou moeten kunnen worden: het herhalen van Christus, de Waarheid, het Woord, met de persoonlijkheid die God aan ieder heeft gegeven.
Zoals de bladeren van een boom alle gelijk zijn, maar alle toch verschillend van elkaar, zo is het bij de christenen - zoals, overigens bij alle mensen: ze zijn allemaal gelijk, maar toch allemaal verschillend. Iedereen vat in zich de hele schepping samen. Omdat iedereen ‘een schepping’ is, is hij gelijk aan de anderen en tegelijk verschillend.

Chiara Lubich
Maria trasparenza di Dio. Rome 2003, blz. 22-23
 
08-09-2009