Nieuws

07 SEP

7 september 2009


   7 september 2009
   DE NIEUWE FAMILIE VAN DE PRIESTER

Hoe kun je van een priester vragen dat hij alles achterlaat: vader, moeder, broers, zussen, bezittingen… als hem geen nieuwe familie wordt geboden, een leven in gemeenschap met priesters? Jezus heeft zo niet gehandeld!
Zeker, Hij heeft aan de zijnen gevraagd alles achter te laten om Hem te volgen…maar tegelijk heeft Hij hen een leven in gemeenschap gegeven en verzekerd van een nieuwe familie, die ook het delen in materiële goederen inhield en die gestalte kreeg in de dagelijkse omgang met Hem (…).
Het is dringend nodig om die broederlijke gemeenschap onder priesters nieuw leven te geven, en wel op een heel concrete manier, die gaat van de centen tot de gezondheid, van het geestelijk leven tot de studie, met onderlinge banden die sterker, vitaler en concreter zijn dan in een natuurlijk gezin. Met andere woorden: priesters die leven met Jezus in hun midden (vgl. Mt 18,20).
Door mijn contact met talrijke priesters voelde ik sterk de noodzaak om hen te helpen een thuis te vinden, een plaats om familie te zijn. Mij dunkt, als iemand geen woning heeft, een plaats waar hij zich met anderen thuis kan voelen, zal hij noodzakelijkerwijs veel problemen tegenkomen.

Toni Weber
L’ansia di Toni Weber. “Far casa ai sacerdoti”. Rome 1994, blz. 39-40


07-09-2009