Nieuws

04 SEP

4 september 2009


   4 september 2009
   ALS MOEDER EN ZUS

Om op een rijpe en serene manier het celibaat te beleven lijkt het van groot belang dat een priester het beeld van de vrouw als zus in zich ontwikkelt (…).
Ongetwijfeld is ‘de zus’ de manifestatie bij uitstek van de geestelijke schoonheid van de vrouw; maar tevens toont zij haar ‘onraakbaarheid’.
Als een priester met de hulp van de goddelijke genade en onder de bijzondere bescherming van de Maagd en Moeder Maria in deze zin groeit in zijn houding jegens de vrouw, zal hij in zijn ambt een groot vertrouwen ontmoeten juist van de kant van de vrouwen, die hij in de verschillende leeftijden en situaties beschouwt als zussen en moeders (…).
Deze dimensie van moeder en zus is van fundamenteel belang voor de relatie tussen vrouw en priester. Als deze relatie zich op een serene en rijpe manier ontwikkelt, ondervinden vrouwen geen bijzondere moeilijkheden in hun contact met de priester.

Johannes Paulus II
Brief aan de priesters, Witte Donderdag 1995, nrs. 4-5

04-09-2009