Nieuws

03 SEP

3 september 2009


   3 september 2009
   MAAGDELIJKHEID: VRIJHEID

Er zijn twee aspecten betreffende de maagdelijkheid: de heelheid van het lichaam en de geest, en de vrijheid die daaruit voortvloeit en daarmee samengaat. Duidelijk is dat het niet alleen gaat om geestelijke waarden, want ze zijn onbetwistbaar van antropologisch en psychologisch belang.

Als we denken aan heelheid als ‘totale aanwezigheid in jezelf’ in de klassieke zin van het woord, en als ‘zelfbeheersing’ in de zin van vrij zijn van innerlijke en uiterlijke geconditioneerdheid, niet verdrongen maar bewust, dan is het gemakkelijk te begrijpen dat je daarmee de volle rijpheid van de menselijke persoon bereikt ofwel diens ontwikkeling in zijn totaliteit. Daarmee wordt niet alleen de visie van God teruggewonnen, maar ook een psychische helderheid die je personen, gebeurtenissen en dingen laat zien vanuit de Ene, omdat je eenheid bereikt hebt in jezelf. En met de integriteit van de eenheid bereik je een hoger bewustzijn dankzij de harmonisatie van alle innerlijke krachten.

Silvano Cola
Scritti e testimonianze, Grottaferrata 2007, blz. 832

03-09-2009