Nieuws

02 SEP

2 september 2009


   2 september 2009
   ALLEEN-ZIJN: GEEN LEEGTE

Het is waar: vanwege zijn celibaat is de priester een man die alleen is. Maar dat alleen-zijn is geen leegte, omdat het gevuld is door God en de overvolle rijkdom van zijn Rijk.
Op dit alleen-zijn, dat een innerlijke en uiterlijke volheid van liefde moet zijn, heeft een priester zich voorbereid, als hij deze keuze tenminste bewust heeft gemaakt en niet vanuit de hoogmoedige gedachte dat hij dan verschilt van de anderen, of om zich boven zijn vrienden te stellen, of misschien uit verachting voor de wereld.
Uit de wereld genomen is de priester niet gescheiden van het volk van God, want hij is aangesteld ten bate van de mensen, geheel gewijd aan de liefde en aan het werk waarvoor de Heer hem heeft aangenomen.
Soms zal dit alleen-zijn pijnlijk op de priester drukken, maar hij zal daarom geen spijt hebben dat hij deze keuze edelmoedig heeft gemaakt. Ook Christus bleef in de meest tragische ogenblikken van zijn leven alleen, in de steek gelaten door dezelfde mensen die Hij had gekozen als getuigen en metgezellen van zijn leven en die Hij tot het uiterste had liefgehad. Maar Hij zei: Ik ben niet alleen, want de Vader is met Mij…

Paulus VI
Sacerdotalis coelibatus 58-59

02-09-2009