Nieuws

01 SEP

1 september 2009


   1 September 2009
   'GEVULDE LEEGTE'

Beste medewerkers van Christus, jullie hebben ‘ja’ gezegd tegen Jezus, en Hij heeft je aan je woord gehouden. Het Woord van God is Jezus geworden, de arme. Jullie priestercelibaat is een verschrikkelijke leegte die jullie ervaren. Maar God kan niet vullen wat vol is. Hij kan alleen de leegte vullen (....). Het gaat er niet zozeer om wat wij daadwerkelijk ‘hebben’ te geven, maar in hoeverre wij leeg zijn, zodat wij in ons leven ten volle kunnen ‘ontvangen’ en zo handelen dat Hij zijn leven leeft in ons.
Vandaag wil Hij in ons zijn volkomen onderwerping aan de Vader herleven. Sta Hem toe dat te doen. Het is niet belangrijk wat jullie ervaren maar wat Hij in jullie ervaart. Keer je blik af van jezelf en wees blij dat je niets hebt, dat je niets bent, dat je niets kunt. Telkens als jouw nietigheid je afschrikt, geef Jezus dan een grote glimlach (....). Jullie en ik moeten Hem laten leven in ons, en door ons in de wereld. Wees nauw verbonden met Maria, want ook zij moest door deze duisternis gaan voordat ze vol werd van genade, vol van Jezus.
"Hoe is dat mogelijk?", vroeg zij. Maar op het ogenblik dat zij haar ‘ja’ uitsprak, voelde ze de behoefte om Jezus met spoed naar Johannes en zijn familie te brengen.

Moeder Teresa van Calcutta
Solo per amore. Cinisello Balsamo 1993, blz. 202-203

01-09-2009