Nieuws

18 AUG

18 augustus 2009


   18 Augustus 2009
   ALLES TOT EENHEID IN DE DRIE-EENHEID

Een priester moet de Vader navolgen, door zelf ook vader te zijn, in allerzuiverste vruchtbaarheid en in liefde voor de mensen, en met alle kwaliteiten van een vader, van de Vader die in de hemel is, in wiens gedachte hij werd voortgebracht.
Hij moet de Zoon navolgen, die Ik ben, tot Mens geworden Woord, en zich omvormen in Mij. Dat betekent niet alleen Mij navolgen, maar een andere Ik zijn op aarde, om de Vader te verheerlijken op elk ogenblik van zijn leven en Hem zielen te geven voor de hemel.
En hij moet de heilige Geest navolgen door liefde te zijn, door liefde te verspreiden, door ervoor te zorgen dat de zielen verliefd worden op de Liefde; gesmolten in de liefde, vervuld van de liefde, moet hij het Woord verspreiden en ervan getuigen door de liefde en alle zielen te verenigen in de Drie-eenheid, die een en al liefde is, met alle oneindige consequenties die daaruit voortvloeien.
Tot eenheid brengen: solidariteit in de oordelen, in de meningen, in de beslissingen: alles verenigen, hoofden en harten, in de Drie-eenheid.

Conchita Cabrera De Armida
Sacerdoti di Cristo; Rome 2008, blz. 68-69


18-08-2009