Nieuws

14 AUG

14 augustus 2009


   14 Agustus 2009
   GOD IS NEDERGEDAALD 'TER HELLE'

De hongerbunker betekende niet de nederlaag van God, maar werd tot een tabernakel. Het was alsof God zich had genesteld in het nederig hart van een franciscaan en was afgedaald in de hel. De aanwezigheid van pater Maximiliaan Kolbe in die bunker was nodig voor de anderen. Hij slaagde erin hun een gevoel van vrede te geven, en ze verenigden zich met hem om het luide stem te bidden. Je kon de indruk hebben in een kerk te zijn.
De gevangenen stierven de een na de ander. Vier bleven er over, onder wie pater Kolbe, die nog bij bewustzijn was. De SS stuurde iemand om hen een dodelijke injectie te geven.
Een ooggetuige verklaarde: “Ik zag hoe pater Kolbe aan het bidden was en zelf zijn arm uitstrekte... Zo gauw de SS-mensen vertrokken waren, ging ik naar binnen. De andere lichamen lagen uitgestrekt op de grond. Hun gezichten waren getekend door pijn. Pater Kolbe trof ik zittend aan. Zijn lichaam was schoon en straalde. Zijn ogen waren geopend, zijn gelaat zuiver, sereen, stralend. Bij het aanbieden van zijn arm had Kolbe gezegd: ‘Wees gegroet, Maria!’.” Het waren zijn laatste woorden.

Uit het verhaal van een ooggetuige
Enrico Pepe, Martiri e Santi
Rome 2006, blz. 472-473


14-08-2009