Nieuws

11 AUG

11 augustus 2009


   11 Augustus 2009
   LAMP VOOR ALLEN

Het was alsof de wereld oud was geworden en gebukt ging onder de last der jaren. De visie op het geloof was diffuus geworden, de gedragingen van de mensen onzeker en willekeurig, de drang om sterke daden te stellen kwijnde weg.
Maar God, die de mensen liefheeft, zorgde er in zijn barmhartigheid voor dat in de kerk nieuwe religieuze orden ontstonden, dat door hun toedoen het geloof nieuw houvast vond en dat er een norm ontstond waarmee gewoonten en gebruiken hervormd konden worden. Ik aarzel niet om de nieuwe stichters met hun echte volgelingen licht van de wereld te noemen, aangevers van de weg, leraren van leven. (...)
Daarom riep God in zijn barmhartigheid de eerbiedwaardige maagd Clara tot leven en in haar deed Hij voor de vrouwen een helder licht schijnen; u, heilige Vader, hebt haar toegevoegd aan de schaar der heiligen en deze lamp op de kandelaar gezet om licht te geven aan allen die in huis zijn. (...)
Laat de mensen dus de nieuwe volgelingen van het Woord volgen; en laat de vrouwen Clara navolgen, voetspoor van de Moeder van God, nieuwe gids voor de vrouwen.

Anonieme auteur
Legende van de heilige Clara. Inleidende brief voor de paus
Fonti Francescane II, Assisi 1993, blz. 1909
11-08-2009