Nieuws

09 AUG

9 augustus 2009


   9 Augustus 2009
   ONONDERBROKEN GESPREK

Jezus heeft niet alleen deelgenomen aan de officiële erediensten. De evangelies spreken misschien nog vaker over zijn gebed in eenzaamheid, in de stilte van de nacht, op de top van een berg, in de woestijn, ver weg van de mensen.
Veertig dagen en veertig nachten van gebed gingen aan zijn openbaar optreden vooraf. En voordat Hij zijn twaalf apostelen uitkoos en uitzond, trok Hij zich terug om in de eenzaamheid van het gebergte te bidden. Tijdens zijn gebed op de Olijfberg bereidde Hij zich voor om op te gaan naar Golgotha. Wat Hij toen in zijn allerzwaarste uur aan de Vader vroeg, is ons overgeleverd in enkele korte bewoordingen, die ons als sterren kunnen leiden op het uur van onze eigen doodstrijd: “Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt” (Mt 26,39).
Deze woorden zijn als een bliksemflits die een ogenblik lang licht werpt op het meest intieme leven van Jezus’ ziel, op het onpeilbaar mysterie van zijn God-mens-zijn, van zijn gesprekken met de Vader, gesprekken die Hij zeker heel zijn leven lang heeft gevoerd.

Edith Stein
La preghiera della Chiesa, Brescia 1987, blz. 23

09-08-2009