Nieuws

07 AUG

7 augustus 2009


   7 Augustus 2009
   GEROEPEN TOT HEILIGHEID

We kunnen nooit genoeg benadrukken hoe fundamenteel en beslissend ons persoonlijk antwoord is op de oproep tot heiliging. Het is een voorwaarde voor de vruchtbaarheid van ons persoonlijk apostolaat, maar in bredere zin ook noodzakelijk opdat het gelaat van de Kerk het licht van Christus kan weerspiegelen (vgl. LG 1) en de mensen op die manier de Heer kunnen herkennen en aanbidden.
De smeekbede van de apostel Paulus om ons te laten verzoenen met God (vgl. 2 Kor 5,20) moeten we op de eerste plaats zelf ter harte nemen, en aan de Heer met een oprecht hart en met vastberadenheid vragen dat Hij alles van ons wegneemt wat ons van Hem scheidt en wat in tegenspraak is met de zending die we hebben ontvangen. De Heer is voor¬zeker barmhartig en zal ons verhoren.

Benedictus XVI
Tot de priesters en diakens van het bisdom Rome, 13 mei 2005

07-08-2009