Nieuws

06 AUG

6 augustus 2009


   6 Augustus 2009
   DE ZOETSTE PLICHT

In ons heeft God een levend instrument, een dienaar van Hem, die daarmee ook zijn tolk is, echo van zijn stem; zijn tabernakel, een sociaal en historisch teken van zijn aanwezigheid in de mensheid; een brandend vuur dat zijn liefde voor de mensen uitstraalt.
Dit wonderbaarlijke feit brengt een verplichting met zich mee, de eerste en zoetste plicht in ons leven als priesters, namelijk intimiteit met Christus, in de heilige Geest, en daarom met u, o Vader (vgl. Joh 16,27); de plicht van een authentiek en persoonlijk innerlijk leven, dat niet alleen nauwgezet moet worden bewaard in de volle staat van genade, maar evenzeer in alle vrijheid tot uitdrukking moet komen in een welbewuste reflectie, in een tweegesprek, in een liefdevolle, contemplatieve afhankelijkheid. Tijdens het laatste avondmaal herhaalt Jezus enkele malen: «Manete in dilectione mea» (Joh 15,9; 15,4; enz.). Dat is voor ons bedoeld. Dit verlangen naar vereniging met Christus en met de openbaring waarmee Hij de menselijke en goddelijke wereld heeft opengelegd, vormt de eerste kenmerkende houding van de priester als vertegenwoordiger van Christus.

Paulus VI
Preek bij de wijding van tweehonderd priesters en diakens,
Bogotà, 22 augustus 1968
06-08-2009