Nieuws

05 AUG

5 augustus 2009


   5 Augustus 2009
   VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

Persoonlijk gebed is onvervangbaar. De tijd komt waarop ieder van ons wordt geroepen om God van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten in een geestelijke ontmoeting. Persoonlijk gebed kan plaatsvinden in de intimiteit van de eigen kamer, voor een tabernakel, of onder een boom, op de top van een berg, aan de oever van de zee. Het kan ook plaatsvinden wanneer we autorijden. Het vindt plaats op verschillende momenten tijdens de mis, bijvoorbeeld bij de voorbereiding, voor de collecte, na de lezingen of na de preek, zeker ook na de heilige Communie en bij de dankzegging die volgt na de eucharistieviering.
Ons persoonlijk gebed moet ook echt persoonlijk zijn: het moet opborrelen uit ons hart. We kunnen het uitdrukken met woorden of zonder woorden; we mogen ons niet beperken tot het herhalen van gebeden die opgeschreven werden door geestelijke leidsmannen of door heiligen, ook al kunnen dergelijke formules ons op weg helpen in ons persoonlijk gebed.

Kard. Francis Arinze
Riflessioni sul sacerdozio, Vaticaanstad 2008, blz. 49
05-08-2009