Nieuws

04 AUG

4 augustus 2009


   4 Augustus 2009
   WAT IS HET LEVEN MOOI!

Als we zouden weten hoeveel Onze Lieve Heer van ons houdt, zouden we het besterven van vreugde! Ik kan me niet voorstellen dat mensenharten zo hard kunnen zijn dat ze niet liefhebben, wanneer ze zien dat ze zo bemind worden...
De enige vreugde die we op aarde hebben, is God lief te hebben en te weten dat God ons liefheeft.
Verenigd zijn met Jezus Christus, verenigd zijn met het kruis: dat is het heil!
Bemind worden door God, verenigd zijn met God... Leven in Gods aanwezigheid, leven voor God: oh, wat een mooi leven... en wat een mooie dood... Alles onder de blik van God, alles met God, alles om God te behagen... oh, wat is dat mooi!
De mens heeft een prachtige taak, om te bidden en te beminnen... Dat is het geluk van de mens op aarde.

Johannes Maria Vianney
(de “pastoor van Ars”)
Scritti scelti, Rome 1975, blz. 82
04-08-2009