Nieuws

02 AUG

2 augustus 2009


   2 Augustus 2009
   HET LICHT VAN HET GEBED

Het gebed of gesprek met God is een groot goed. Het is een intieme gemeenschap met God. Zoals de ogen van het lichaam verlicht worden wanneer zij licht zien, zo wordt ook de ziel die gericht is op God verlicht door het onuitsprekelijk licht van het gebed.
Maar het moet een gebed zijn dat niet gedaan wordt uit gewoonte, maar dat voortkomt uit het hart. Het moet niet bepaald worden door vaste tijden of uren, maar voortdurend opbloeien, dag en nacht.
We moeten onze ziel niet alleen tot God verheffen wanneer we met heel onze geest op het gebed zijn gericht. Ook wanneer we bezig zijn met andere zaken, zoals de zorg voor de armen of andere activiteiten die mogelijk kostbaar zijn door onze edelmoedigheid naar anderen toe, ook dan hebben we het verlangen naar God en de herinnering aan Hem, en kan alles, doordrongen met goddelijke liefde zoals met zout, een smakelijke maaltijd worden die God aangenaam is.
We kunnen altijd gebruik maken van deze mogelijkheid, of beter gezegd: ons hele leven lang, wanneer we aan deze vorm van gebed zoveel mogelijk tijd besteden.

Johannes Chrysostomos
Preek 6 PG 64, 462-463

02-08-2009