Nieuws

29 JUN

Herderschap kenmerkt voorbereidingsdag Zomerkampen

Tijdens de voorbereidingsdag voor de zomerkampen die gisteren in de 'Bartjeskerk' in Den Bosch plaatsvond, gingen hoofdleiders en deelgroepleiders met elkaar in gesprek over hoe zij hun leiderschap op een christelijke wijze kunnen invullen.

Priester Tom Corstjens, coördinator van de dienst Jeugd en Jongeren van het Bisdom van 's-Hertogenbosch verzorgde de inleiding op het thema leiderschap. Aan de hand van het evangelieverhaal over de goede herder (Joh. 10, 11-18) verbond hij goed leiderschap met herderschap. Als leider van het kamp ben je geen huurling die voor zijn eigen lol op kamp gaat, maar ontferm je je als herder over de deelnemers die aan je zijn toevertrouwd. Een herder staat geheel ten dienste van zijn schapen.

Tom: “Herderschap betekent ook de apostolische lijn van Petrus, zijn opvolgers, tot onze eigen bisschop, die de kampen bedoeld heeft om deelnemers kennis te laten maken met Jezus Christus. Voor Petrus gold ook dat hij de kerk toevertrouwd kreeg omdat hij werkelijk hield van Christus, niet omdat hij liet zien dat hij dat zo goed kon. De kampen impliceren een grote verantwoordelijkheid en ook ouders van deelnemers vertrouwen die aan ons toe. Jeugd en jongeren zijn een speerpunt voor ons bisdom en onze dienst ondersteunt graag een goede gemeenschapsopbouw van jongeren daar waar parochies dat nog niet kunnen. Bij de jongerenreizen zoals de Wereldjongerendagen en de zomerkampen is dat heel concreet. Een week met elkaar én met God optrekken is bijzonder waardevol voor geloofsvorming, maar ook om Christus persoonlijk te leren kennen.”

Onderdelen van het programma waren verder een gezamenlijke maaltijd, uitwisseling in deelgroepjes, kampvoorbereidingen, kennismaking en een afsluitende eucharistieviering.


De planning van de zomerkampen in 2009 is als volgt:
Meisjeskamp 2009 (8-12 jaar): 2 t/m 8 augustus 2009
Jongenskamp 2009 (8-12 jaar): 15 t/m 20 augustus 2009
Survivalkamp voor meiden 2009 (12-16 jaar): 21 t/m 28 augustus 2009
Zeilkamp voor jongens 2009 (12-17 jaar): 22 t/m 29 augustus 2009
Meer informatie en mogelijkheid om deelnemers aan te melden, klik hier 
29-06-2009