Nieuws

19 JUN

Open Kerkweekend: "Op de kaart"

“Op de kaart” is het thema van Open Monumentendag 2009, dat op 12 en 13 september aandacht schenkt aan monumenten in Nederland. Het Bisdom van 's-Hertogenbosch zal in dit kader voor de vierde maal een Open Kerkweekend houden.

Het thema zal aandacht geven aan allerlei soorten kaarten: landkaarten, topografische kaarten, uitbreidingsplannen en stedenbouwkundige kaarten. Het Bisdom van 's-Hertogenbosch voegt daar op vrijdag 11 september een digitale kaart aan toe: Google Maps in combinatie met 360°-fototechniek, waarmee ruim 200 kerken van binnenuit kunnen worden bekeken. Daarbij zal ook informatie over de leeftijd, de oprichting en de monumentenstatus van de kerk digitaal worden vermeld.

Veel parochies zullen tijdens het Open Kerkweekend hun kerk(en) openstellen en daarmee cultureel en historisch belangstellenden betrekken in het kerkelijke leven. Aangemelde parochies kunnen bovendien kosteloos een speciale “Kom in de kerk”-banier bestellen. Deze opvallende banier kan aan de buitenkant de kerk worden opgehangen om aan breed publiek te laten zien dat de kerk geopend is voor bezichting en eventuele deelname aan parochiële activiteiten. Materiaal t.b.v. de nationale Open Monumentendag kan worden besteld via www.openmonumentendag.nl

Meer informatie over Open Kerkweekend kan worden verkregen via de dienst Evangelisatie: evangelisatie@bisdomdenbosch.nl, 073 6125488
19-06-2009