Nieuws

18 JUN

Veel vrijwilligers voor Romebedevaart

Ruim 80 vrijwilligers werken nu al mee aan het welslagen van de diocesane bedevaart naar Rome in oktober. Onder hen zijn ruim 50 deelgroepleiders: zij zijn het eerste aanspreekpunt voor een groep van 20 pelgrims en fungeren tevens als gids die de bedevaartgangers voorziet van toeristische informatie.

Om de vrijwilligers toe te rusten voor hun taak vond afgelopen zaterdag 13 juni een trainingsdag plaats in Abdij Mariënkroon. Enerzijds om (nader) kennis te maken met elkaar, zodat zowel de organisatie als de vrijwilligers weten wat ze aan elkaar hebben, anderzijds om uit te leggen wat er van hen verwacht wordt voor, tijdens en na de bedevaart.

Eugène van Deutekom, archivaris van het Bisdom en kunsthistoricus die een jaar in Rome gestudeerd heeft, gaf in zijn presentatie over bekende en minder bekende plekken in de Eeuwige Stad de aanwezigen alvast een voorproefje van het programma in Rome. Van de kerk van de Vier Gekroonde Heiligen (Santi Quattro Coronati) waar je goed moet zoeken om een afbeelding van de bewuste martelaren te vinden, tot de (voor Nederlanders zeker) interessante kerk van de heilige Nicolaas (San Nicola in Carcere) alwaar je de herkomst van de met onze Sinterklaasviering verbonden gebruiken en snoepgoed beter kunt leren kennen.

Enkele vrijwilligers die al eens reisleider waren geweest, of die Rome vaker bezocht hadden, kwamen al met nuttige tips als 'zorg dat alle groepsleden een visitekaartje van het hotel bij zich hebben, zodat ze dat terug kunnen vinden als ze de groep kwijtraken en de weg niet weten' of 'de Vaticaanse Musea kun je het best op donderdagochtend bezoeken, dan is het daar het rustigst'.


Basilica dei Ss. Santi Quattro Coronati

Informatie voor vrijwilligers
18-06-2009