Nieuws

16 JUN

30 diakens achter de tralies

De jaarlijkse diakendagen van het Bisdom van 's-Hertogenbosch die van 11 tot 13 juni plaatsvonden in de Norbertijner abdij te Postel, stonden dit jaar in het thema van “gevangenen bezoeken” naar het evangelie van Matteüs. Onder andere een inleiding van gevangenispastor diaken Overman en een bezoek van Stichting Exodus, haalden de wereld van een gevangene voor ca 30 diakens van het bisdom dichterbij.

Voor diaken Jo Gerrits was de bijdrage van Overman een eye-opener: “Je staat meestal niet stil bij wat er zich in een gevangenis afspeelt. Voor ieder niveau van detentie gelden andere veiligheidsmaatregelen, met al naargelang de ernst van het misdrijf isolatie en vernedering.

Weggehaald uit de maatschappij betekent niet automatisch dat gevangenen tot inkeer komen. Binnensmuurs kost het gedetineerden veel moeite zich ten opzichte van elkaar te handhaven. Het is indrukwekkend om te zien hoe de uiterst vertrouwelijke taak van de gevangenispastor dan tot uiting komt.”

Ook als de tijd van detentie erop zit, is begeleiding evident. Soms worden ex-gedetineerden letterlijk bij de poort opgewacht door bendes om tegen vergoeding van bijvoorbeeld onderdak criminele zaken op te pakken. Over deze nazorg kwamen twee mensen van stichting Exodus spreken. Met een 16-tal Exodushuizen in Nederland springt de stichting in het steeds groter wordende gat van de reclassering. Professionele posten worden steeds meer wegbezuinigd door de gemeente en vaak zijn het vrijwilligers die deze taak overnemen. Het bezoeken van gevangenen wordt heel concreet als het gaat om het helpen zoeken bij een woning, het regelen van een uitkering, een bankrekening, verzekeringen, enzovoort.

Dominee Niek van Exel onderhoudt via de stichting Epafras contact met Nederlandse gevangenen in het buitenland. Niet zonder emotie vertelt hij over schrijnende situaties in Latijns Amerika. Op het programma stond ook de film Dead Man Walking, die het aangrijpende verhaal vertelt van zuster Helen Prejean en een gevangene in de dodencel. De drie diakendagen werden begonnen met het bidden van de lauden. Ook werd iedere dag eucharistie gevierd en was er volop gelegenheid tot uitwisseling.

De volgende diakendagen zullen volgend jaar plaatsvinden van 17 tot en met 19 juni 2010 (onder voorbehoud!) en zijn bedoeld voor alle diakens van het Bisdom van 's-Hertogenbosch.
16-06-2009