Nieuws

13 JUN

Gezonden voor het dienstwerk

Zaterdag 13 juni ontvingen drie nieuwe pastoraal assistenten van bisschop Hurkmans een zending voor een taak in hun parochie. Rob van ’t Hoff ontving de zending voor diaconie, Lidwina Verbij, zuster van de Choorstraat, ontving eveneens een zending voor diaconie en Fanny Verheijde-van Bladel zond de Bossche bisschop voor geloofsoverdracht.Alle drie hebben ze in de afgelopen jaren het vierjarig Vormingstraject gevolgd aan het Sint Janscentrum en ze spraken tijdens de zendingsplechtigheid hun bereidheid uit om het pastoraal team van hun parochie te helpen, en middels de hun opgedragen taken de Kerk te dienen en mee op te bouwen.

De bisschop zei verheugd te zijn over de belangstelling voor deze speciale viering in de kathedraal, het was immers dubbel feest: een zendingsplechtigheid op een zonovergoten feestdag van de heilige Antonius van Padua, de naampatroon van mgr. Hurkmans.

In zijn homilie haakte de bisschop aan bij het Lucasevangelie, waarin de Heer tweeënzeventig leerlingen aanwees en hen twee aan twee de wereld in zond om, vrij van alle ballast, het bevrijdende Woord te brengen. “Het is de taak van de Kerk om mensen te bevrijden, om bevrijdende woorden te spreken. En daarvoor moeten we allereerst zelf vrij zijn. God heeft ons Zijn Zoon gestuurd om blokkades weg te nemen,” aldus de bisschop.

De heilige Antonius was een fameus predikant, vertelde mgr Hurkmans. Een van zijn beroemde uitspraken is, dat niet het gesproken Woord op de eerste plaats komt, maar het leven vanuit het Evangelie. “Wij moeten ernst maken met ons christelijk leven,” hield de bisschop de zendelingen en overige aanwezigen voor, we moeten Gods bevrijdende liefde verkondigen. “Die opdracht geldt voor ons allen, maar in het bijzonder voor wie geroepen zijn voor het dienstwerk van de Kerk.”

Na de viering was er een gezellig samenzijn in het Sint-Janscentrum. Eerder op de dag hadden de cursisten hun cursisleidster drs Ellen Kleinpenning in de bloemen gezet, als dank voor het nu afgeronde cursusjaar. 

13-06-2009