Nieuws

12 JUN

Bisschop zendt nieuwe pastoraal assistenten

Op zaterdag 13 juni zal bisschop A. Hurkmans in de kathedraal in ‘s-Hertogenbosch de bisschoppelijke zending verlenen aan drie nieuwe pastoraal assistenten: Rob van ’t Hoff, Lidwina Verbij en Fanny Verheijde.

foto: Jaap van EedenRob van ’t Hoff, van-huis-uit personeels-adviseur en een trouw bezoeker van O.L.Vrouw van Handel, is als vrijwilliger werkzaam in de parochie De 3-Eenheid te Gemert en ontvangt de zending voor diaconie.
Lidwina Verbij, zuster van de Choorstraat, zet zich in voor de zieken en oudere bewoners in woonzorgcentrum Antoniegaarde, behorend tot de parochie H.Johannes evangelist te ’s-Hertogenbosch, en ontvangt ook de zending voor diaconie.
Fanny Verheijde-van Bladel, A-verpleegkun-dige en moeder van twee jongeren, ontvangt de zending voor geloofsoverdracht vanwege haar grote inzet voor de Alpha-cursus en het ontwikkelen van catechese aanbod voor ouders en kinderen.

Alle drie hebben ze in de afgelopen jaren het vierjarig Vormingstraject gevolgd aan het Sint Janscentrum en spreken tijdens de zendingsplechtigheid hun bereidheid uit om het pastoraal team van hun parochie te helpen, en middels de hun opgedragen taken de Kerk te dienen en mee op te bouwen.

Hoewel er in het bisdom al vijftig pastoraal assistenten werkzaam zijn, is het verheugend te kunnen melden dat er drie personen bij komen. Het oprichten van nieuwe parochies is immers een ingrijpend proces waar allerlei zaken in beweging zijn en pas geleidelijk aan een nieuwe plaats krijgen. Juist in zo’n situatie is het waardevol te kunnen rekenen op goed gevormde, trouwe en enthousiaste vrijwilligers. Het streven is om in de toekomst per nieuwe parochie minimaal vier pastoraal assistenten te hebben. Het huidige vormingstraject wordt momenteel ook verder afgestemd op de nieuwe parochies. Maar daarover op een later moment meer.

De eucharistieviering waaronder bisschop Hurkmans de zendingen zal uitreiken, begint om 12.30 uur in de Sint Jan te ’s-Hertogenbosch. Iedereen is daarbij van harte welkom.
12-06-2009