Nieuws

11 JUN

‘Verschillende geloven samen optrekken’

“We moeten allereerst samen optrekken en onze gemeenschappelijke waarden delen, zoals het geloof in God en het respect voor het leven.” Dat zei bisschop Hurkmans, in gesprek met een groep inburgeraars die donderdagochtend te gast waren bij het bisdom.

Van de 26 aangemelde inburgeraars kwamen alleen de vijftien cursisten van de opleiding ‘Sagenn’ opdagen, samen met hun twee docenten. Er waren mensen uit Irak, Angola, Armenië, Algerije, Turkije, Tsjetsjenië, Afghanistan en Marokko. Ze stelden zich allemaal voor in het Nederlands.

Hun verblijf in Nederland varieert van drie jaar tot ruim tien jaar. Sagenn biedt hen cursussen ‘Kennis van de Nederlandse Samenleving’ over godsdienst, politiek en normen en waarden en ook praktische cursussen over hoe zaken te regelen bij de bank en de gemeente. Er zijn twee richtingen die ze kunnen volgen, eentje voor werk en de ander voor opvoeders. Het leren van de Nederlandse taal speelt in alle cursusonderdelen een belangrijke rol.

Er werd uiteraard over religie gesproken met de bisschop die zei dat bidden een centraal gegeven is in alle godsdiensten. “Dat geldt zowel voor christenen, moslims als joden. In dialoog moeten we op zoek gaan naar onze gezamenlijke bronnen, hoewel er natuurlijk verschillen zullen blijven, zoals die in de geschiedenis zijn ontstaan,” zei mgr. Hurkmans. De bijeenkomst begon twintig minuten later dan gepland, omdat de groep in de Sint-Jan was beland. Tien minuten over tijd zei de bisschop dat hij naar zijn volgende afspraak moest. “In Nederland werken we met agenda’s en afspraken, dat is niet op de hele wereld zo.” Afspraak is afspraak, zeiden enkele inburgeraars tegen elkaar om hun kennis van de Nederlandse cultuur te doen blijken. De ontmoeting vond plaats in het kader van Meedoen aan meedoen, een initiatief van de gemeente Den Bosch.

11-06-2009