Nieuws

10 JUN

In Memoriam Antonius Leonardus van Genugten

Op 9 juni 2009 is te Berghem overleden de zeereerwaarde heer Antonius Leonardus van Genugten, emeritus-pastoor van de parochie H. Willibrordus te Berghem.

Emeritus-pastoor Van Genugten werd geboren in St. Oedenrode op 13 juni 1933 en tot priester gewijd op 23 mei 1959. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Meerveldhoven (parochie H. Lambertus) van 1959-1964, als kapelaan te Eindhoven (parochie H. Antonius van Padua-Fellenoord) van 1964-1972, als pastor te Eindhoven (parochie Woensel-Zuid) van 1972-1973 en vanaf 30 juni 1973 als pastoor te Berghem (parochie H. Willibrordus) uit welke functie hem op 1 oktober 2002 eervol ontslag werd verleend.
In 1999 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Onlangs, op 23 mei 2009 was hij 50 jaar priester.
Moge hij rusten in vrede!

De avondwake vindt plaats op vrijdag 12 juni 2009 om 19.00 uur vanuit de parochiekerk te Berghem
De uitvaart is op zaterdag 13 juni 2009 om 11.30 uur vanuit dezelfde parochiekerk
10-06-2009