Nieuws

09 JUN

Mgr. Schröder spirituaal Bossche priesteropleiding

Monseigneur drs. J.B.F Schröder is per 1 augustus 2009 benoemd tot spirituaal (geestelijk directeur) van het seminarie Sint-Janscentrum in ’s-Hertogenbosch. Hij gaat de spirituele begeleiding en vorming van toekomstige priesters behartigen. De benoeming geldt in eerste instantie voor een jaar.

Emeritus vicaris-generaal Joris Schröder werd in juli 2008 benoemd tot ereprelaat van de paus en mag zich sindsdien ‘monseigneur’ noemen. Deze eretitel kreeg hij omdat hij 22,5 jaar vicaris-generaal van het bisdom van ’s-Hertogenbosch is geweest.

Bisschop Hurkmans maakte afgelopen februari de benoeming bekend van Filip de Rijcke tot rector van het Sint-Janscentrum, eveneens per 1 augustus dit jaar. Hij volgt Jeroen Miltenburg op die benoemd is tot deken van Tilburg.
09-06-2009