Nieuws

07 JUN

Bisdom heeft er twee priesters bij

Het bisdom van 's-Hertogenbosch heeft er sinds zaterdag 6 juni twee priesters bij. Mgr. A. Hurkmans wijdde de diakens Stefan Schevers en Henk Janssen tot priester in een volle kathedraal en in aanwezigheid van een grote schare collega's in het ambt.

foto: Jaap van Eeden

De belangstelling voor de wijdingsplechtigheid was zo groot dat menig kerkganger zich genoodzaakt zag te blijven staan om er getuige van te zijn. Twee speciale plaatsen waren er voor kardinaal Simonis en mgr. Bluyssen.

De pontificale eucharistieviering stond in het teken van de eenheid. Bisschop Hurkmans sprak van twee unieke priesterkandidaten in een uniek jaar. Verwijzend naar het thema van het Jubileumjaar, schetste mgr. Hurkmans de unieke relatie van God met ieder van ons: Hij gelooft in mij. Hij roept ieder van ons, bijzonder mannen die Zijn diennaar willen zijn, herder willen zijn. "Stel in liefde je leven in dienst van de Kerk, die instrument is om tot eenheid te komen', aldus de bisschop. "Zoek het collegiale, heb oog voor het bisdom en de Kerk als geheel", was de missie die hij de wijdelingen meegaf, waarbij de bisschop refereerde aan de toekomstige nieuwe parochies.

De 33-jarige Schevers studeerde onder meer klassieke theologie aan de universiteit van Tilburg en volgde een schakeljaar op de priesteropleiding in Den Bosch. Hij is medeoprichter en voorzitter geweest van de Studentenvereniging Peerke Donders in Tilburg.

Henk Janssen is 60 jaar, weduwnaar en vader van vier volwassen kinderen. Na het overlijden van zijn vrouw in 2000 besloot hij om priester te worden. Hij werkte tijdens zijn priesteropleiding als regionaal handhavingscoördinator milieu bij de Provincie Gelderland en was wethouder in de gemeente Ubbergen.

07-06-2009