Nieuws

03 JUN

Inburgeraars op koffie bij bisschop

Donderdag 11 juni komen inburgeraars op de koffie bij bisschop Hurkmans. Het gaat om mensen met een buitenlands paspoort of die pas kort in Nederland wonen en volgens de wet verplicht zijn in te burgeren in de Nederlandse samenleving. De bisschop gaat met hen in gesprek over religie.

Het initiatief is van de gemeente Den Bosch dat juni heeft uitgeroepen tot maand van inburgeren en participeren. onder het motto: Meedoen aan meedoen. Enkele honderden deelnemers gaan op bezoek bij bedrijven, instellingen, sportverenigingen, de gemeente en bij mensen thuis. Doel is dat de nieuwkomers worden opgenomen in de gemeenschap. Op de website www.meedoenaanmeedoen.nl is meer informatie te vinden, de aanmelding voor de bijeenkomst met de bisschop verloopt via deze website. Het bisdom Den Bosch participeert vanuit het oogpunt van haar nieuwe beleidsspeerpunt Kerk en samenleving.

03-06-2009