Nieuws

27 MEI

De nieuwe parochie

In 2020 moeten in het bisdom Den Bosch 57 nieuwe parochies zijn gevormd. Het zullen centra zijn waar kinderen, gezinnen, jongeren en ouderen elkaar ontmoeten in de zondagse eucharistieviering en daarbuiten. Dat is de kern van het nieuwe parochiebeleid dat in de voorjaar 2009 verschenen nota: "Groeien in geloof, geloven in groei" is gepubliceerd.

De nieuwe parochie krijgt één parochiekerk met een pastorie en een parochiecentrum voor onder meer sacramentenvoorbereiding, catechese en diaconieactiviteiten. In de parochiekerk is iedere dag een eucharistieviering. Daarnaast zijn er kerken waar in het weekend minstens één eucharistieviering is en er zijn ook kerken die als kapel worden gebruikt voor doop, huwelijk, eerste communie en uitvaart. Op deze manier wil het bisdom zoveel mogelijk kerkelijke nabijheid garanderen. In de nieuwe parochie werkt een pastoraal team en is er een parochiebestuur.

Het bisdom Den Bosch gaat de nieuwe parochies gefaseerd invoeren in samenwerking met de huidige 230 parochies. Begonnen wordt met één nieuwe parochie per dekenaat. In 2012 moeten de eerste twaalf van de uiteindelijk 57 nieuwe parochies zijn gevormd. De overige 45 parochies volgen in de periode 2012-2020. Van parochianen wordt gevraagd zich in de toekomst meer te richten op gezamenlijke vieringen en activiteiten. Aan mensen die mobiel zijn wordt gevraagd mensen die dat niet meer zijn mee te nemen naar de kerk, bijvoorbeeld met de auto.

Krachtenbundeling in de vorm van nieuwe parochies is nodig om in de toekomst vitale parochies te hebben. Door de afname van het aantal gelovigen, financiële middelen, vrijwilligers en priesters biedt doorgaan op de huidige manier geen toekomst. Het bisdom heeft haar nieuwe beleid het motto meegegeven: groeien in geloof, geloven in groei. Door gelovigen bij elkaar te brengen, groeit de geloofsgemeenschap en kan men elkaar in het geloof versterken.
 
Het nieuwe beleid staat verwoord in de nota: "Geloven in groei, groeien in Geloof". U kunt deze raadplegen/downloaden als pdf-document. Daarvoor heeft u het programma Adobe Acrobat Reader nodig dat u gratis kunt downloaden.

Veelgestelde vragen en antwoorden over het nieuwe beleid zijn elders op deze website te vinden. (Q&A). Kijk op deze pagina voor meer informatie.
27-05-2009