Nieuws

17 MEI

Geloofsweek feestelijk afgesloten

Deze maand viert het Bisdom van 's-Hertogenbosch haar 450-jarig bestaan. Tien dagen lang, van 8 tot 17 mei was er een bisdombreed Geloofsfeest in de bisschopsstad met als motto: Hij gelooft in mij!

GELOOFSFEEST - ZATERDAG 16 MEI


“Geloofsfeest is keerpunt”

“De Kerk staat voor een belangrijke uitdaging, het Geloofsfeest heeft een keerpunt gebracht. Niet alles zal direct veranderen, maar het Geloofsfeest heeft de verbondenheid tussen mensen en met God laten zien,” dat zei bisschop Hurkmans na afloop van de slotviering op zaterdag 16 mei. Hij zei ontroerd te zijn door alle mensen die deze week deel hebben genomen aan het Geloofsfeest.

“Het heeft een diepe indruk op me gemaakt dat ik als 16e bisschop van Den Bosch in een geschiedenis van 450 jaar mag staan. Dat ik leiding mag geven aan de toekomst van het bisdom en dat niet alleen hoef te doen maar in verbondenheid met velen. Het Geloofsfeest heeft me gesterkt. Ik ben ervan overtuigd dat de samenleving verlangt naar rust, diepere waarden en richting. Dat is iets wat de Kerk in biedt. Concreet heb ik dat gezien tijdens de debatavond over de economie met twee bankiers. Wanneer het alleen om geld draait, gaat het de verkeerde kant op. Ook de middag met boeren en tuinders met oud minister Veerman liet zien dat mensen zoeken naar verwondering zoals die in natuur te zien is, ze zien de schepping, dat God bestaat.

“Het Geloofsfeest verandert niet de tijd waarin we leven, die blijft zoals die is. Wel is tijdens de afgelopen week veel bij elkaar gebracht, de veelkleurigheid van het bisdom was heel zichtbaar. Jongeren voelden zich bijvoorbeeld erg aangesproken door de oecumenische Taizéviering. De openingsviering maakte op mijzelf veel indruk. Het was spannend, wie gaan er komen? Hetzelfde bij de slotviering, daar heb ik veel gemotiveerde mensen gezien die de Kerk dragen. De Mariabidtocht met enkele honderden religieuzen maakte ook veel indruk op me. Hoeveel mensen zijn niet gevormd en opgeleid door religieuzen?”, vertelt de bisschop.

Aan het einde van de slotviering in de tent op de Parade in Den Bosch bedankte de bisschop de vele vrijwilligers en gaf aan dat het bisdom in de parochies gestalte moet krijgen door de vele werkers in het pastoraat, de gelovigen en vrijwilligers. “De geseculariseerde en geïndividualiseerde samenleving is geen bedreiging maar een uitdaging. De vijf jaar voorbereiding op dit bisdomjubileum heeft ons geleerd dat we het evangelie moeten uitdragen in de wereld. Maar we kunnen alleen getuigen van het evangelie wanneer we het zelf ervaren hebben,” zei mgr. Hurkmans.

In zijn preek tijdens de slotviering noemde de bisschop zijn drie directe voorgangers: Bekkers, Bluyssen en Ter Schure. Ook benadrukte hij het belang van jongeren en gezinnen voor de Kerk. Datzelfde deed hij ten aanzien van roepingen tot het priesterschap, diaconaat en religieus leven. “Dit jubileum is een voorbode voor een goede toekomst.”

De pauselijk nuntius, mgr. Bacqué las een brief van de paus voor waarin hij het bisdom Den Bosch feliciteert met het 450 jarig jubileum. Mgr. Van Luyn noemde het bisdom Den Bosch ‘relationeel en dynamisch’. “Het megakoor dat hier vandaag is laat dat zien,” zei de voorzitter van de Nederlandse bisschoppen conferentie namens de bisschoppen van Nederland. Kardinaal Danneels van Mechelen Brussel concelebreerde de Eucharistieviering, samen met mgr. Eijk, aartsbisschop van Utrecht en bisschop Van de Hende van Breda. Verder waren mgr. De Jong, hulpbisschop van Roermond, mgr. Lescrauwaet en mgr. Muskens aanwezig. Mgr. Bluyssen kon er helaas niet bij zijn. Uit Duitsland was mgr. Glenn, de nieuwe bisschop van het aangrenzende bisdom Münster er, mgr. Janssen uit Xanten bij Kevelaer en mgr. Melzer uit Keulen. De Evangelisch Lutherse kerk uit Kurhessen Waldeck was ook vertegenwoordigd. Door de opkomst van veel priesters liep het uitreiken van de communie voorspoedig.

Tijdens het Geloofsfeest dat 9 dagen duurde ontving het bisdom zo’n 9.000 gasten. Zondag 17 wordt het Geloofsfeest afgesloten in de parochies, die allemaal een jubileumkaars meekregen uit Den Bosch. De RKK/KRO zendt de eucharistieviering uit, waarin bisschop Hurkmans voorgaat, vanuit de Petruskerk in Uden om 10.00 uur op Nederland 2. Het volgende bisdomjubileum is in 2059, dan bestaat het bisdom 500 jaar.


GELOOFSFEEST - ZONDAG 17 MEI


Vuur van het Geloofsfeest nu in de parochies
 


Zaterdag werd het tiendaagse Geloofsfeest feestelijk afgesloten. Via deze website heeft u dagelijks getuige kunnen zijn van dit hoogtepunt van de viering van het 450-jarig jubileum van het Bisdom van 's-Hertogenbosch. Maar daarmee is het nog niet voorbij. Vertegenwoordigers van de parochies van ons bisdom kregen zaterdag een geloofsfeestkaars mee en de zending om de boodschap van dit feest: Hij gelooft in mij! te verkondigen op plaatselijk niveau. Bisschop Hurkmans reisde zondag naar Uden, waar hij de Mis opdroeg in de Petruskerk. De Mis werd rechtstreeks uitgezonden door de KRO.

De internetredactie doet een oproep om foto's die gemaakt zijn van de geloofskaarsen in de parochies te mailen naar redactieadres.

Het diocesane Geloofsfeest was het eerste van een aantal bijzondere projecten in dit jubileumjaar. Andere momenten zijn het Open Kerkweekend 2009 in september en de pelgrimsreis naar Rome in september. Daar hebben zich tot nog toe al een duizendtal deelnemers voor aangemeld, maar wie wil kan zich nog inschrijven voor deze reis in de herfstvakantie van 25 tot 30 oktober 2009. (Meer informatie)
17-05-2009