Nieuws

16 MEI

Dag 9: Slotdag in Den Bosch

Deze maand viert het Bisdom van 's-Hertogenbosch haar 450-jarig bestaan. Tien dagen lang, van 8 tot 17 mei is er een bisdombreed Geloofsfeest in de bisschopsstad met als motto: Hij gelooft in mij!

GELOOFSFEEST - GISTEREN 15 MEI


Charisma’s en integriteit: wapens in de economische crisis

foto: Jaap van Eeden Het televisienieuws meldt vanmorgen: “Duitse economie in diepe depressie” en “Enorme percentages economische krimp”. De NRC van gisteren schreef onder het kopje “Bos: tijd dringt voor straf op hebzucht”: “Hij (Bos) wees op de bonussen die vooral in Angelsaksische landen weer worden uitgekeerd en op de exorbitante provisies die bij aandelenemissies worden betaald”.

Een gesprekje na de bijeenkomst donderdagavond over ‘Geloof in de economie’ (in een tent op de Parade in Den Bosch) met spreker Bert Heemskerk, directie-voorzitter van de Rabobank, gaat over bonussen van 100 miljoen dollar, 80 miljoen dollar…. “Hebben we er iets van geleerd?” Heemskerk zwijgt. “Wordt het niet weer gewoon uithuilen en opnieuw beginnen?” Heemskerk hoopt van niet.

Lees verder...Is er leven na de wereldreis?

foto: Jaap van EedenVrijdag waren ouderen te gast in de kathedraal en de Geloofsfeesttent. Centraal stond het thema ‘Zingeving als je ouder wordt, ouder worden met zin’.

Bisschop Hurkmans sprak over het belang van relaties: “Juist voor ouderen is het belangrijk om de relatie met God te bewaren en uit te bouwen door gebed. Speciaal mensen die op een gegeven moment alleen komen te staan, moeten zich realiseren: ‘Ik moet de relatie niet verbreken met God en mijn medemensen. Ik kan pas gelukkig zijn als ik in gemeenschap leef met God en medemensen’.”

Zuster Cecilia van der Poel (87) vertelde de aanwezigen waarin zij de zin van het ouder worden ziet en hoe psalm 90 haar daarbij inspireert:

Leer ons onze dagen naar waarde te schatten
en zo te komen tot wijsheid van hart (Ps. 90, 12)


“Iedere dag is een geschenk van God. Wijs is het te zien met het hart, om het goede in mensen te zien. Om eenzaamheid bij andere mensen op te merken, om overbodige dingen los te laten, te relativeren. Om stil te zijn, want in de stilte zie je wat werkelijk waardevol is. Om positief in het leven te staan, niet wat ik niet meer kan is belangrijk, maar wat ik nog wél kan. Het getuigt van wijsheid om te leven met hoop, om te hopen dat de dierbare die je moet missen het geluk heeft gevonden. En om onzekerheid over je toekomst in Gods handen te leggen.”

Europarlementariër Lambert van Nistelrooij pleitte voor het aanspreken van de talenten van ouderen. “We moeten de vergrijzing verzilveren. De komende jaren gaan er per jongere die aan het werk gaat twee mensen met pensioen. Als je rondkijkt zie je dat het merendeel van de vrijwilligers ouder dan 55 jaar is.”

Priester Adri Verweij, voormalig omroeppastor en inmiddels zelf met emeritaat, sprak over zijn contacten in het seniorenpastoraat. “Ouderen vragen zich soms af ‘Waartoe ben ik nog op aarde?’ ‘Waar hoor ik nog bij nu ik met pensioen ben’ of ‘Wie ben ik nu de kinderen mijn niet meer zo nodig hebben?’ ‘Is er leven na de wereldreis waar we jaren naar hebben uitgekeken?’ Het is een zoeken naar zin in het leven. Ook een zoeken naar het verband tussen geloof van vroeger en geloof van nu. Ze vragen mij soms ‘Pastor, gelooft u nog in de hemel?’
Je moet oppassen dat je niet alleen over ouderen spreekt alsof hun leven alleen nog bestaat uit kommer en kwel. Mensen kunnen nog heel veel zin uit hun leven halen.”

Netty Herbers, oud-directeur van zorgcentrum de Annenborch in Rosmalen, merkte op dat “de samenleving nog aan ouderen moet wennen: 450 jaar geleden werd de mens gemiddeld maar 40 jaar, 100 jaar geleden nog 60. Ouderen zijn weliswaar niet de jongste generatie, maar wel de nieuwste. En deze nieuwste generatie met of zonder beperkingen is een verrijking van onze samenleving.”foto: Jaap van EedenMea Culpa viering

Vrijdag 15 mei was er in de Sint-Jan een Mea Culpa viering waarin in navolging van paus Johannes Paulus II om vergeving werd gevraagd. Bisschop Hurkmans: “We kunnen niet alleen dankbaar zijn voor al het goede uit het verleden, zonder ook het kwade onder ogen te zien, opdat in de toekomst het kwaad zal worden vermeden.”

Er werd gebeden en vergeving gevraagd voor het tekort aan pastorale aandacht en begrip voor ongehuwde moeders, mensen die moeite hadden met de kerkelijke moraal op het gebied van seksualiteit en mensen die problemen ondervonden met hun huwelijk en het celibaat. Ook het verdriet van ouders van kinderen die ongedoopt stierven kreeg aandacht. “Dit belijden wij opdat de Heer zijn Kerk wegen moge wijzen naar een barmhartig pastoraal beleid, gebaseerd op liefde en waarheid,” zo werd gebeden.

Verder werd spijt uitgesproken over de momenten waarop kerkelijke leiders, pastoors en anderen, zich te veel op autoriteit hebben beroepen en te weinig de waarheid in dienstbaarheid hebben voorgeleefd. Ook de Holocaust kwam aan bod. “Wij spreken onze grote spijt uit over degenen die in onze eigen streken aan het lijden van de Joden hebben bijgedragen, in het bijzonder in de Tweede Wereldoorlog, of die dat later zouden proberen te ontkennen.”

Ook werd erkend dat er een grotere inzet mogelijk was geweest voor de dialoog met mensen van andere godsdiensten en andersdenkenden. Verder werd gesproken over zaken die belangrijker worden gevonden dan de boodschap van Jezus Christus en zijn Kerk, zoals sport, geld en allerlei dagelijkse werkzaamheden. Slachtoffers van misbruik, gehandicapten, mensen aan de rand van de samenleving, evenals ongeboren kinderen die zijn gedood of misbruikt voor experimentele doeleinden, werden genoemd vanwege een gebrek aan aandacht en zorg.

“Wij vragen U: vergeef ons onze schuld en zagen allen die wij, hoe dan ook, tekort hebben gedaan,” bad bisschop Hurkmans tijdens de Mea Culpa viering. Paus Johannes Paulus II sprak als eerste paus in de geschiedenis in maart van het jaar 2000 een Mea Culpa uit. Het bisdom heeft dit initiatief op diocesaan niveau tijdens het Geloofsfeest in het kader van het 450 jarig jubileum navolging willen geven.


GELOOFSFEEST - VANDAAG 16 MEI


foto: Jaap van EedenSlotoptreden KISI-kids vandaag 'in de Arena'

Donderdag 14 mei was de Laurentiuskerk het decor voor de musical “De barmhartige vader” gebaseerd op het bijbelverhaal van de verloren zoon. Zo’n 40 kinderen van de Kisi-kids zongen, dansten en speelden 2 maal een prachtige en kleurrijke voorstelling voor zo’n 675 leerlingen van basisscholen de Troubadour, de Vlek, de Borch en het Jeroen Bosch.

Isabella Scholte uit groep vier was er erg van onder de indruk. Tijdens de musical komt er een moment dat de verloren zoon met versleten kleren en zonder geld bij de varkens zit. Ze kreeg letterlijk tranen in haar ogen omdat ze het zo zielig voor hem vond. Het optreden in Rosmalen was een van de tien uitvoeringen van de musical 'De Barmhartige Vader, die tijdens het Geloofsfeest in Son, Oisterwijk, Boxtel en Helmond plaatvonden.

Vandaag, vanaf 16.00 uur vindt het slotoptreden van de KISI-kids plaats tijdens het Geloofsfeest in de Bossche binnenstad op het pleintje bij de Arena.Slotviering met megakoor op de Parade

Zaterdag 16 mei is de laatste dag dat het Geloofsfeest in ’s-Hertogenbosch plaatsvindt. Alle reden om feestelijk af te sluiten, voordat het vuur wordt doorgeven aan de parochies. Om 14.00 uur vindt allereerst op de Parade een grootse slotviering plaats in de openlucht. U bent van harte welkom om samen met Mgr. Hurkmans te vieren dat Hij in ons gelooft!

Deze viering wordt opgeluisterd door een 2000-koppig megakoor dat de Sint-Jansmis zingt, gecomponeerd door Maurice Pirenne. Voorafgaand aan de viering om 12.30 uur is er een oefensessie met het gelegenheidsmegakoor! Aansluiten bij het koor is natuurlijk nog mogelijk, klik hier voor meer informatie.Het wordt naar verwachting bijzonder maar gezellig druk op de Parade. Een koor van maar liefst 2000 geoefende zangers en zangeressen ziet en hoort u niet snel nog een keer. Om parkeerproblemen te voorkomen, raden we u aan om gebruik te maken van een van de drie transferia die Den Bosch heeft. Voor slechts € 2,00 parkeert u uw auto net buiten het centrum, om vervolgens gratis met de bus met maximaal 4 personen heen en weer naar de binnenstad te rijden. Klik hier voor meer informatie.Feestelijk slot in de Binnenstad

Op zaterdag 16 mei van 16.00 tot 18.45 uur wordt het Geloofsfeest feestelijk afgesloten in de Bossche binnenstad. Na afloop van de slotviering bent u van harte welkom in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch om na te genieten van de sfeer van het Geloofsfeest. De hele namiddag kunt u diverse podia in het centrum te bezoeken voor verschillende optredens en bijzondere ontmoetingen. Ieder podium heeft een eigen karakter, dus laat u verrassen.

Podium op de Parade
Annelieke Merx, Lya de Haas en Hennie Korsten, Miracle City Singers.

Podium op de Arena en het pleintje ervoor
KISI-Kids, Ugandese jongeren, etc.

Podium op Burgemeester Loeffplein
Dansgroep United, Impact World Tour, Bisdom band, The Fruits, etc.

Rome-podium, Sint-Janscentrum
Ontmoeting met elkaar in Italiaanse sfeer. Voor deelnemers aan de Romebedevaart én voor andere geïntereseerden.

Ontmoetingsmarkt, Parade
Onder de bomen van de Parade is een levendige ontmoetingsmarkt waar verschillende organisaties u informatie aanbieden.

Tal van activiteiten staan garant voor een sfeervolle namiddag waarbij u zich onder het genot van een hapje en een drankje kunt laten verrassen door de optredens die overal plaatsvinden. Om 18.00 zal het Geloofsfeest met een spectaculaire slotshow op de Parade worden afgesloten.
 

GELOOFSFEEST - MORGEN 17 MEI


Slotdag in eigen parochie

Na negen dagen Geloofsfeest in 's-Hertogenbosch vindt de laatste dag van het Geloofsfeest in eigen parochie plaats. De parochies krijgen hiermee de kans om het vuur van het Geloofsfeest mee te nemen naar eigen parochie voor een afsluiting die zij zelf kunnen kiezen.

Zo kan er na de zondagsmis koffie worden gedronken met een Bossche bol of gezamenlijke brunch. Ook zouden parochianen hun ervaringen van het Geloofsfeest kunnen delen, kan er samen een lied rondom Maria worden gezongen of kan de gebedskaart van het Geloofsfeest worden uitgereikt. Ook zou de kerk kunnen worden opengesteld. Of het nu een klein aandachtsmoment wordt, of een dagprogramma. Het zal in verbondenheid zijn met alle parochies in het Bisdom van 's-Hertogenbosch.

Zondag 17 mei om 10.00 uur zal de eucharistieviering van de Sint Petruskerk te Uden worden uitgezonden bij de KRO/RKK op Nederland 1.
za
Kans op regen
17° | 10°
zo
Kans op regen
16° | 10°
"Onweer, wind noch regen,
houden een stralend Geloofsfeest tegen."16-05-2009