Nieuws

15 MEI

Dag 8: Wie tranen zaaien, oogsten met gejuich

Deze maand viert het Bisdom van 's-Hertogenbosch haar 450-jarig bestaan. Tien dagen lang, van 8 tot 17 mei is er een bisdombreed Geloofsfeest in de bisschopsstad met als motto: Hij gelooft in mij!

GELOOFSFEEST - GISTEREN 14 MEI


Genodigd en gewaardeerd

Met een kort welkomstwoord heette bisschop Hurkmans gisterenochtend de genodigde groep maatschappelijk minder bedeelden welkom in de tent op de Parade. "Het is jullie van harte gegund het 450-jarig bestaan van het bisdom mee te vieren." Na een even kort gebed hielp hij net als de aanwezige burgemeester Rombouts mee in de bediening van zijn gasten.

Het is een bijzondere groep en hun maatschappelijke nood varieert per persoon. Gelijkgestemd is de groep wel over het initiatief van het bisdom. Aangeschoven bij een gezin neemt de moeder het woord: "Het is heel goed verzorgd, heel netjes". Aan tafel bij drie heren in de leeftijd rond de dertig jaar blijkt ook waardering. Ze kijken hun ogen uit en 'vinden het wel interessant wat er gebeurt'. De groep is heel benaderbaar en genegen tot gesprek.

Broeder Joseph kent een aantal van de genodigden via daklozenopvang Het Inloopschip in 's-Hertogenbosch, waar hij een tijd gewerkt heeft. Hij heeft veel op met de groep en vindt het goed dat deze mensen niet vergeten zijn. "Door bezuinigingen worden de mogelijkheden om bij officiële instanties aan te kloppen steeds minder. Bij opvangcentra is dit een grote zorg, want het raakt de basis van het bestaan". De broeder vervolgt met verwijzing naar de bijbel: "Brood eten is het belangrijkste, daarna komt de rest pas. Het is een eerste levensbehoefte. Een maaltijd bindt en dat heeft ook Jezus goed gezien. Hij lag ook aan bij Zijn leerlingen. In de bijbel draait het vaak om de maaltijd, daar begint het."

Na afloop van het ontbijt bezocht een aantal van de gasten de kathedraal om bij Maria een kaarsje op te steken en gezamenlijk een Weesgegroet te bidden.

Klik hier voor een sfeerimpressie.Gaven van het land

Een sterke basis, gefundeerd in waarden en rijke traditie, vormen het uitgangspunt van het programma “Waarden van het land” dat op donderdagmiddag 14 mei op de Parade plaatsvond voor boeren, burgers en buitenlui. Inleidingen van oud-minister Veerman, ZLTO-voorzitter Vermeer en bisschop Hurkmans nodigden uit om over thema's van waarden na te denken en in gesprek te gaan.

In zijn woord van welkom geeft bisschop Hurkmans de aanzet: “Als we praten over maatschappelijk verantwoord ondernemen, hebben we het meestal over het zoeken van evenwicht tussen drie waarden: economische, ecologische en sociale. En eigenlijk vergeten we er dan een die het fundament vormt van de andere drie, namelijk de persoonlijke overtuiging , de bezieling, de beleving: het geloof van waaruit je leeft en werkt, onderneemt en zorgt, ploetert en geniet. Dit is de bron van waaruit ook agrarische ondernemers nadenken over wat ze met hun bedrijf willen. Over deze persoonlijke waarden wordt niet vaak gesproken, zoals over het geloof dat ons drijft niet vaak gesproken wordt, maar vanmiddag willen we het daar wel juist wel over hebben”.

Lees verder...Bisschop blij met interreligieus debat

“Een geloofsfeest is geen feest zonder de andere religies en levensbeschouwingen daarbij te betrekken. Daarom ben ik blij met deze avond.” Dat zei bisschop Hurkmans aan het eind van het interreligieuze debat over religie en cultuur dat van woensdagavond plaatsvond in de kapel van het Mariënburgklooster aan de Bossche St. Janssingel. Zo’n tachtig belangstellenden waren deelgenoot van de gedachtewisseling tussen vertegenwoordigers van jodendom, christendom, islam en humanisme.

Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, leidde het gesprek tussen Hetty Groeneveld, rabbijn bij het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, Antoine Bodar, rooms-katholiek priester, kunsthistoricus, schrijver en bijzonder hoogleraar Christendom, Cultuur en Media aan de Universiteit van Tilburg, Abied Alsulaiman, docent Arabisch aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool in Antwerpen, en humanist Ger Groot, docent filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en medewerker voor filosofie en literatuur van NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer.

Het gesprek concentreerde zich op de verhouding tussen mystiek en ethiek en de nadruk op het intermenselijke en het ‘hogere’ in de verschillende religies en levensbeschouwingen. De zaal kreeg tijdens het debat diverse stellingen voorgelegd, waarop gestemd en inhoudelijk gereageerd kon worden. De stelling ‘Godsdiensten zijn niet allemaal gelijkwaardig’ leidde tot felle discussies. “Klinkt misschien was cru”, zei iemand, “maar als Jezus zegt dat hij de Weg, de Waarheid en het Leven is, dan geloof ik als overtuigd katholiek dat mijn geloof meer waard is dan dat van godsdiensten die dit niet aanhangen. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik geen waardering en respect heb voor andersgelovigen of dat ik hen als minderwaardig beschouw.”

In het juninummer van het Bossche Bisdomblad volgt een uitgebreide weergave van de debatavond. .


GELOOFSFEEST - VANDAAG 15 MEI


Ouder worden met zin

Een programma voor senioren van allerlei slag; een bedevaart naar de Zoete Moeder met aansluitend een inspirerende middagbijeenkomst in de tent op de Parade. Het programma begint om 10.00 uur met een pontificale eucharistieviering in de kathedraal met medewerking van mannenkoor La Bonne Esperance uit Eindhoven. Na de lunch met koffie, soep en een broodje zullen drie promimenten met de aanwezigen in gesprek gaan over het thema ‘Ouder worden met zin’.

Aansluiten bij dit programma is nog mogelijk, klik hier voor meer informatieMea Culpa

Gebed om vergeving naar aanleiding van 450 jaar bisdom Als onderdeel van het 450-jarig bisdomjubileum willen we, naast dankbaarheid en vreugde, ook samen stilstaan bij de pijn en het onrecht dat door gelovigen en bedienaren is veroorzaakt. Samen met Mgr. Hurkmans zullen we voor vergeving en genezing bidden voor alle leden van de Kerk. Dat de invloed van het kwaad wordt gestopt en bevrijding plaatsvindt door Jezus Christus. Het is ons gebed dat deze viering ook mag bijdragen aan verzoening en het herstel van de gemeenschap.

Aansluiten bij dit programma is nog mogelijk, klik hier voor meer informatie.Avond van Barmhartigheid


Op de vrijdagavond zal er in de Sint Janskathedraal een heel bijzondere avond plaatsvinden. Een week lang is er in en rond de kathedraal gesproken over God, over Kerk en maatschappij, over cultuur en geloven. Deze avond zal anders zijn. Niet langer staat de context van het geloof centraal maar het geloven zelf. Deze avond willen we proberen te luisteren naar God. Als het waar is dat Hij in mij gelooft, wil ik het ook wel van Hem zelf horen. Zijn antwoord luidt als volgt: Ik geloof in jou.

Maar hoe kunnen we Zijn stem verstaan? Tijdens de avond zullen we proberen te luisteren. Luisteren naar Gods woord. Luisteren naar verhalen van mensen die Gods stem hebben verstaan in hun leven. Luisteren naar zang en muziek, die ons van God kunnen spreken. Hoe kunnen wij Gods stem beantwoorden?

Kunnen wij zelf met Hem in gesprek gaan? We zullen tijdens die avond proberen wegen te zoeken en te vinden om tot bij God te komen. Er zijn momenten van aanbidding en meditatie, van gebed en overweging. We kunnen onze persoonlijke intenties bij Hem kwijt. Maar ook is er de gelegenheid om ons hart te luchten bij de Heer in gebed of sacrament. Aan het eind van de avond mogen we wellicht diep in ons hart ervaren hebben en weten: Hij gelooft in mij, want Hij heeft het me zelf gezegd!

Ook bij dit programma kun je je nog aansluiten, klik hier voor meer informatie


GELOOFSFEEST - MORGEN 16 MEI


Slotviering met megakoor op de Parade

Zaterdag 16 mei is de laatste dag dat het Geloofsfeest in ’s-Hertogenbosch plaatsvindt. Alle reden om feestelijk af te sluiten, voordat het vuur wordt doorgeven aan de parochies. Om 14.00 uur vindt allereerst op de Parade een grootse slotviering plaats in de openlucht. U bent van harte welkom om samen met Mgr. Hurkmans te vieren dat Hij in ons gelooft!

Deze viering wordt opgeluisterd door een 2000-koppig megakoor dat de Sint-Jansmis zingt, gecomponeerd door Maurice Pirenne. Voorafgaand aan de viering om 12.30 uur is er een oefensessie met het gelegenheidsmegakoor!
Aansluiten bij dit programma is nog mogelijk, klik hier voor meer informatie.

Het wordt naar verwachting gezellig maar druk op de Parade. Een koor van maar liefst 2000 geoefende zangers en zangeressen, dat ziet en hoort u niet snel nog een keer. Om parkeerproblemen te voorkomen, raden we u aan om gebruik te maken van een van de drie transferia die Den Bosch heeft. Voor € 2,00 parkeert u uw auto net buiten het centrum, om vervolgens gratis met de bus met maximaal 4 personen heen en weer naar de binnenstad te rijden. Klik hier voor meer informatie.
Feestelijk slot in de Binnenstad

Op zaterdag 16 mei van 16.00 tot 18.45 uur wordt het Geloofsfeest feestelijk afgesloten in de Bossche binnenstad. Na afloop van de slotviering bent u van harte welkom in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch om na te genieten van de sfeer van het Geloofsfeest. De hele namiddag kunt u diverse podia in het centrum te bezoeken voor verschillende optredens en bijzondere ontmoetingen. Ieder podium heeft een eigen karakter, dus laat u verrassen.

Podium op de Parade
Annelieke Merx, Lya de Haas en Hennie Korsten, Miracle City Singers.

Podium op de Arena en het pleintje ervoor
KISI-Kids, Ugandese jongeren, etc.

Podium op Burgemeester Loeffplein
Dansgroep United, Impact World Tour, Bisdom band, The Fruits, etc.

Rome-podium, Sint-Janscentrum
Ontmoeting met elkaar in Italiaanse sfeer. Voor deelnemers aan de Romebedevaart én voor andere geïntereseerden.

Ontmoetingsmarkt, Parade
Onder de bomen van de Parade is een levendige ontmoetingsmarkt waar verschillende organisaties u informatie aanbieden.

Tal van activiteiten staan garant voor een sfeervolle namiddag waarbij u zich onder het genot van een hapje en een drankje kunt laten verrassen door de optredens die overal plaatsvinden. Om 18.00 zal het Geloofsfeest met een spectaculaire slotshow op de Parade worden afgesloten.

Aansluiten bij dit programma is nog mogelijk, klik hier voor meer informatie.vr
Kans op regen
17° | 7°
za
Zonnig
17° | 10°
zo
Regen
16° | 10°
"Gedurende het Geloofsfeest houden we het droog, daarna gaan de paraplu's weer omhoog."


15-05-2009