Nieuws

14 MEI

Dag 7: Parels van het Geloofsfeest

Deze maand viert het Bisdom van 's-Hertogenbosch haar 450-jarig bestaan. Tien dagen lang, van 8 tot 17 mei is er een bisdombreed Geloofsfeest in de bisschopsstad met als motto: Hij gelooft in mij!

GELOOFSFEEST - GISTEREN 13 MEI


Wereldkerk thuis in Den Bosch

“Het galmde door de kathedraal: “We are the world, we are the children.” Aan het einde van de pontificale kleurrijke internationale viering zat de sfeer er goed in. Dat liet zich niet alleen aflezen aan het gezicht van Mgr. Hurkmans. De statige St. Jan veranderde langzaam in een zwierige, deinende, enthousiaste mensenmassa. De Pinkstergeest was hier volop aanwezig”. Aldus organisator Paul ten Hacken die tevreden terugkijkt op een bonte eucharistieviering.

foto: Jaap van EedenDie spirit en die vreugde zette zich door in de feesttent op de Parade. Paul: “Echt evangelisch: honderden, bijna duizend mensen kregen te eten, en er bleef nog voldoende over… Een waar familiefeest: mensen, jong en oud, van alle talen en rassen. Dit keer waren Bosschenaren en Nederlanders in de minderheid. Toch voelden de aanwezige Brabantse parochianen zich op hun gemak. Dat ze niet alles verstonden wat gezegd en gezongen werd door Congolezen, Ugandezen, Filippijnen, Indonesiërs, Polen, Antillianen, etc. was niet erg. Als je de mensen uit alle werelddelen zelf vraagt wat ze er van vinden drukken ze het vanzelfsprekend heel religieus uit: “Wij danken God, voor dit feest, voor deze eenheid!”

Om 23.00 uur was het feestje nog niet afgelopen. “We want more”. Zoiets moet het bisdom veel vaker organiseren! De dankbaarheid, de gastvrijheid, de vreugde, het straalde van ieders gezicht. Dit was de dag van de wereldkerk in het bisdom van ’s-Hertogenbosch. “There comes a time when we need a certain call. When the world must come together as one.”

Klik hier voor het fotoalbum van de Wereldkerk in Den Bosch (wordt momenteel bijgewerkt).
Parels op de Parade

Vanmiddag opende Bisschop Hurkmans het feest voor mensen met een beperking in de tent op de Parade. Danny mocht de bisschop een kadootje geven, een mooie bolkaars, of te wel: een parel. De bisschop zei dat "een kaars een licht is in de wereld, net als jullie".

foto: Jaap van EedenElly en Rikkert verzorgde een concert. In de tent, en op het podium, werd volop mee gedanst en geklapt. Elly Zuiderveld: “Ik vind het enig om hier te spelen, zo warm, net of je in een warm bad komt.” De bisschop ging de tent rond om de deelnemers te ontmoeten en een kort praatje te maken. Bisschop Hurkmans: “Ik vind het altijd een plezier om mensen die zonder complexen zijn te ontmoeten, ze zijn open en blij. Ik vind dat de liedjes ook mooi aansluiten bij het thema, dat ze een parel in Gods hand zijn. God heeft ook door hen ons iets te vertellen.”

Kristel is begeleidster van dagbesteding “Dichterbij” in Schijndel. Zij vind dat het goed is georganiseerd en dat Elly en Rikkert er zijn vindt ze mooi: "De deelnemers genieten er van! Echt goed dat er een dag wordt georganiseerd voor mensen met een beperking".

foto: Jaap van EedenGelukkig waren er veel vrijwilligers die graag mee wilden als begeleiding. Een docente van het Koning Willem I College heeft haar les van de opleiding helpende vandaag laten vallen om te gaan helpen bij dit programma. In totaal waren er bij het programma van Parels op de Parade 24 studenten van het Koning Willem I College.

Mark en Jan uit Schijndel hebben het duidelijk ook erg naar hun zin. Ondanks dat Mark niet kan praten zie je dat hij geniet van het programma. Jan zegt dat hij het erg leuk vindt en dat Elly en Rikkert goed kunnen zingen. Om kwart voor vier was het programma in de tent afgelopen, maar het feest ging door. En wel in de Kathedraal waar de Eucharistie werd gevierd met als koor de Jacobssingers uit Den Dungen.

Klik hier voor het fotoalbum van het programma Parels op de Parade.foto: Jaap van EedenBarmhartigheid in gezin, buurt en stad

Het geloofsfeest naar aanleiding van het 450 jarig bestaan van het bisdom Den Bosch is in zijn uitwerking een feest van allen voor allen. Door de veelzijdigheid is het aantrekkelijk voor alle mogelijke gelovigen en bijna-gelovigen. Naast spetterend feest, liturgische vieringen en bijeenkomsten voor jongeren en minder jongeren was er ook ruimte voor debat. Dinsdagavond waren drie sprekers uitgenodigd om met het publiek te spreken over barmhartigheid. Hilde Kieboom gaf een uiteenzetting over het heel concreet vormgeven van barmhartigheid. In Antwerpen leidt zij een huis van Sant Egidio waar talloze daklozen en andere hulpbehoevenden opgevangen worden. Frater Wim Verschuren van de Fraters van Tilburg heeft een beweging van Barmhartigheid opgericht die groeiende is. Pastoor Berkhout uit Volendam vertelde over de opvang van slachtoffers na de cafébrand op nieuwjaarsnacht 2001.

Lees verder...

GELOOFSFEEST - VANDAAG 14 MEI


foto: Jaap van EedenOntbijten op de Parade

Vandaag serveren bisschop Hurkmans, burgemeester Rombouts en enkele diakens en priesters in de grote tent op de Parade het ontbijt aan een speciale groep genodigden die met diverse gesponsorde bussen vanuit het hele bisdom worden gebracht. Vanaf 9.30 uur zijn deze dak- en thuisloze gasten, die het bisdom tijdens haar Geloofsfeestweek graag een hart onder de riem steekt, van harte welkom in de tent.

In verband met gewenste privacy, worden van dit ontbijt uitsluitend enkele sfeerfoto's (geen close-ups!) gemaakt door de organisatie van het Geloofsfeest.

Waarden van het Land

Boeren en tuinders staan voor ingrijpende keuzes. Gaan zij door de concurrentiestrijd mee in de schaalvergroting of kiezen zij voor een authentieke bedrijfsvoering gericht op de waardigheid van de natuur? Op basis van morele principes komt oud-minister Veerman tot de opdracht aan politiek én consument om de juiste balans te vinden tussen zorg voor de natuur enerzijds en de verantwoordelijkheid voor voedsel en gezondheid anderzijds.
Het programma begint om 14.00 uur en duurt tot en met 16.30 uur. Oud-minister Veerman, ZLTO-voorzitter Vermeer en bisschop Hurkmans zullen aan de middag hun steentje bijdragen.

U kunt zich nog aansluiten bij dit programma. Lees hier meer informatie.Geloof in de economie

In een tijd waarin de media alleen nog maar lijken te kunnen spreken over financiële crisis en economische recessie, lijkt de westerse wereld langzaam maar zeker tot het besef te komen dat het huidige financiële systeem niet zaligmakend is. Wat kunnen we vanuit ons geloof bijdragen aan de economie? Hoe herstellen we het geloof in de economie? Vanaf 19.30 uur zullen we hierover spreken met ondernemers en werkgevers, waaronder de heer B. Heemskerk, voorzitter van de Raad van bestuur van de Rabobank.

Ook bij dit programma kunt u zich nog aansluiten. Lees hier meer informatie.In Memoriam em. pastor Van de Gevel

Op 9 mei 2009 is te Kaatsheuvel overleden de zeereerwaarde heer Henricus Josephus van de Gevel, emeritus-pastor van de parochie Tilburg- Noord-Oost in Tilburg.

De zeereerwaarde heer Van de Gevel werd geboren in Son op 20 maart 1921 en tot priester gewijd op 22 mei 1948. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Zevenbergsche Hoek van 1948 – 1951, als kapelaan te Eindhoven (parochie H. Lambertus) van 1951 – 1962, als kapelaan te Tilburg (parochie H. Willibrordus (Loven), thans behorende tot parochie De Vlaspit) van 1962 – 1968, als pastoor te Oostelbeers (parochie H. Andreas en H. Antonius van Padua) van 1968 – 1969, kapelaan te Tilburg (parochie H. Willibrordus (Loven) van 1969-1971 en tenslotte als pastor van de parochie Tilburg- Noord-Oost (waarvan de H. Willibror-dusparochie deel ging uitmaken), van welke functie hem op 1 april 1986 eervol ontslag werd verleend. Moge hij rusten in vrede!

GELOOFSFEEST - MORGEN 15 MEI


Ouder worden met zin

Een programma voor senioren van allerlei slag; een bedevaart naar de Zoete Moeder met aansluitend een inspirerende middagbijeenkomst in de tent op de Parade. Het programma begint om 10.00 uur met een pontificale eucharistieviering in de kathedraal met medewerking van mannenkoor La Bonne Esperance uit Eindhoven. Na de lunch met koffie, soep en een broodje zullen drie promimenten met de aanwezigen in gesprek gaan over het thema ‘Ouder worden met zin’.

Aansluiten bij dit programma is nog mogelijk, klik hier voor meer informatieMEA CULPA

Gebed om vergeving naar aanleiding van 450 jaar bisdom Als onderdeel van het 450-jarig bisdomjubileum willen we, naast dankbaarheid en vreugde, ook samen stilstaan bij de pijn en het onrecht dat door gelovigen en bedienaren is veroorzaakt. Samen met Mgr. Hurkmans zullen we voor vergeving en genezing bidden voor alle leden van de Kerk. Dat de invloed van het kwaad wordt gestopt en bevrijding plaatsvindt door Jezus Christus. Het is ons gebed dat deze viering ook mag bijdragen aan verzoening en het herstel van de gemeenschap.

Aansluiten bij dit programma is nog mogelijk, klik hier voor meer informatie.


Avond van Barmhartigheid

Op de vrijdagavond zal er in de Sint Janskathedraal een heel bijzondere avond plaatsvinden. Een week lang is er in en rond de kathedraal gesproken over God, over Kerk en maatschappij, over cultuur en geloven. Deze avond zal anders zijn. Niet langer staat de context van het geloof centraal maar het geloven zelf. Deze avond willen we proberen te luisteren naar God. Als het waar is dat Hij in mij gelooft, wil ik het ook wel van Hem zelf horen. Zijn antwoord luidt als volgt: Ik geloof in jou.

Maar hoe kunnen we Zijn stem verstaan? Tijdens de avond zullen we proberen te luisteren. Luisteren naar Gods woord. Luisteren naar verhalen van mensen die Gods stem hebben verstaan in hun leven. Luisteren naar zang en muziek, die ons van God kunnen spreken. Hoe kunnen wij Gods stem beantwoorden?

Kunnen wij zelf met Hem in gesprek gaan? We zullen tijdens die avond proberen wegen te zoeken en te vinden om tot bij God te komen. Er zijn momenten van aanbidding en meditatie, van gebed en overweging. We kunnen onze persoonlijke intenties bij Hem kwijt. Maar ook is er de gelegenheid om ons hart te luchten bij de Heer in gebed of sacrament. Aan het eind van de avond mogen we wellicht diep in ons hart ervaren hebben en weten: Hij gelooft in mij, want Hij heeft het me zelf gezegd!

Ook bij dit programma kun je je nog aansluiten, klik hier voor meer informatie
do
Kans op regen
20° | 13°
vr
Regen
19° | 6°
za
Kans op regen
16° | 10°
zo
Kans op regen
12° | 9°
"Met Bonifatius gunstige reisadviezen, want vandaag zal het in Den Bosch
zeker niet gaan vriezen"

14-05-2009