Nieuws

13 MEI

Geloofsfeest dag 6: parochie en samenleving

Deze maand viert het Bisdom van 's-Hertogenbosch haar 450-jarig bestaan. Tien dagen lang, van 8 tot 17 mei is er een bisdombreed Geloofsfeest in de bisschopsstad met als motto: Hij gelooft in mij!

GELOOFSFEEST - GISTEREN 12 MEI


foto: Jaap van EedenBarmhartigheid in gezin, buurt en stad

Het geloofsfeest naar aanleiding van het 450 jarig bestaan van het bisdom Den Bosch is in zijn uitwerking een feest van allen voor allen. Door de veelzijdigheid is het aantrekkelijk voor alle mogelijke gelovigen en bijna-gelovigen. Naast spetterend feest, liturgische vieringen en bijeenkomsten voor jongeren en minder jongeren was er ook ruimte voor debat. Dinsdagavond waren drie sprekers uitgenodigd om met het publiek te spreken over barmhartigheid. Hilde Kieboom gaf een uiteenzetting over het heel concreet vormgeven van barmhartigheid. In Antwerpen leidt zij een huis van Sant Egidio waar talloze daklozen en andere hulpbehoevenden opgevangen worden. Frater Wim Verschuren van de Fraters van Tilburg heeft een beweging van Barmhartigheid opgericht die groeiende is. Pastoor Berkhout uit Volendam vertelde over de opvang van slachtoffers na de cafébrand op nieuwjaarsnacht 2001.

Lees verder...foto: Jaap van Eeden12 mei 1559 - 12 mei 2009

Dinsdag 12 mei was het exact 450 jaar geleden dat het bisdom van ’s-Hertogenbosch is gesticht, samen met 17 andere bisdommen, waaronder de Nederlandse bisdommen Roermond en Haarlem-Amsterdam. Om op deze feestelijke dag de verbondenheid met beide bisdommen te benadrukken was er ’s ochtends een ontmoeting in de tent op de Parade.

Vanuit bisdom Roermond bracht Monseigneur De Jong, hulpbisschop, het vuur dat via de Maas door het zuidelijke bisdom is getrokken, en dat het vuur van het geloof symboliseert dat ooit vanuit het zuiden door de heilige Servatius ons land binnengebracht is.

Vanuit bisdom Haarlem-Amsterdam bracht Wim Peeters, perschef én Bosschenaar de reliekschijn met relieken van de martelaren van Gorcum. Onder de martelaren, die in het begin van de Nederlandse opstand tegen Spanje gevangen genomen werden en na langdurige foltering werden opgehangen omdat ze hun geloof in de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie en hun trouw aan de paus niet wilden verloochenen, waren zes Brabanders.Dag voor harde werkers in het pastoraat

Bisschop Hurkmans sprak dinsdagochtend zijn waardering uit voor de priesters, diakens, pastoraal werkenden en pastoraal assistenten, die altijd ten dienste staan van de mensen in hun parochie. Hij refereerde ook aan het nieuwe bisdombeleid: “In de meeste parochies is er nu al aandacht voor de speerpunten van het nieuwe beleid: jeugd en jongeren, huwelijk en gezin, kerk en samenleving, roeping en vorming. Ik denk dat we door krachtenbundeling daar nog op kunnen winnen”.

's Middags waren er workshops over verschillende spiritualiteiten, zowel traditionele als nieuwere. Zo sprak Mieke Dorssers, lid van de Franciscaanse Beweging, over de levenskunst van Franciscus. Mensen hebben vaak een heel romantisch beeld van Franciscus, hij spreekt bijzonder tot de verbeelding, ook na 8 eeuwen nog. “Er is na zijn dood veel onduidelijkheid geweest wat Franciscaans leven werkelijk inhoudt. Hij heeft geen orde gesticht of een blauwdruk achtergelaten die aangeeft hoe dat leven geleefd moet worden. Maar hij wilde gewoon evangelisch leven, niets meer en niet minder.”

"Spontane bewogenheid is belangrijker dan structuren" vertelde Hilde Kieboom in haar workshop. Zij is initiator van de San Egidio-gemeenschap in Antwerpen. "We bouwen gemeenschap niet op basis van vraag en aanbod. Er is overal nood. Het gaat erom dat noden worden opgemerkt en in een kritische en spiritueel kader aanzetten tot bewogenheid en levensgemeenschap. Begin eenvoudigweg met dienstbaarheid: 'waar twee of drie in Mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden'. Er zijn in onze postmoderne tijd nieuwe vormen van armoede, kijk goed en handel."

Na de workshops was er gelegenheid om met elkaar na te praten. De dag werd afgesloten met de vespers die verzorgd werden door de Belgische Sint-Egidiusgemeenschap.foto: Jaap van EedenAvond Kunst en Geloof

Dat kunst en geloof beide uitnodigen te kijken naar de dingen die men niet kan zien, werd tijdens de debatavond “Verum, Pulchrum, Bonum” op maandagavond 11 mei alleszins duidelijk. Met gespreksleider Wilfred Kemp traden violiste Jarka Delaporte, schrijfster Vonne van der Meer en priester kunsthistoricus Antoine Bodar binnen in het domein van de religieuze ervaring van de kunstenaar.

Daarvoor was het volgens Antoine Bodar allereerst nodig het onderscheid te kennen tussen religie en godsdienst. Religieuze kunst behoeft niet in de eerste plaats ten dienste te staan van godsdienstbeoefening. Elke kunstenaar zal de religieuze ervaring herkennen tijdens het scheppen van zijn of haar werk, maar het hoeft niet zijn bedoeling te zijn godsdienstig bezig te zijn.

Lees verder...

GELOOFSFEEST - VANDAAG 13 MEI


Parels op de Parade

Vanmiddag om 14.00 uur is er een feestprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders, vrienden, begeleiders. Zij zijn in hun oprechte enthousiasme en genegenheid zonder reserve ware parels. Elly en Rikkert zullen in hun concert verhalen over de eigenaar van een heleboel prachtige en kostbare parels. Na het programma in de tent sluiten we af met een feestelijke viering in de Sint-Janskathedraal, met muzikale ondersteuning van het koor 'De Jacobsingers'.foto: Jaap van EedenOntmoeting

Het avondprogramma staat vandaag in het teken van ontmoeting. Ontmoeting met katholieken uit andere landen en culturen, maar ook ontmoeting en uitwisseling met mensen van andere religies en gezindten. Om 17.30 uur begint de ontmoeting met katholieke migranten. Na de internationale viering kunnen we genieten van hartverwarmende gastvrijheid, culinaire kunsten (internationaal buffet) en wervelende en meeslepende muziek: “Ondanks de vele verschillen zijn we één in geloof. Dat willen we tijdens het Geloofsfeest laten zien, horen en proeven!”, aldus de katholieke migranten van acht verschillende nationaliteiten tijdens de voorbereidingen.

U kunt zich vanavond gewoon bij het programma aansluiten. Aanmelding is hiervoor niet nodig.Avond van Dialoog

In het hart van alle culturen van alle eeuwen bevindt zich de gezamenlijk beleefde religieuze ervaring. Daar waar religie aan belang lijkt in te boeten, worden nieuwe vormen van religiositeit gezocht om de leemte te vullen. Ons land is van oudsher sterk beïnvloedt door de Joods-christelijke traditie. De laatste decennia zijn er andere invloeden bijgekomen. Hoe verhouden deze invloeden zich tot elkaar? Kunnen zij met elkaar zin geven aan onze pluriforme cultuur?

Vanavond vanaf 19.30 uur spreken Antoine Bodar (Christendom), Edward van Voolen (Jodendom), Abied Alsulaiman (Islam) en Ger Groot (Humanist) in een dialoog onder leiding van Pieter Kohnen waar de verschillende religies en opvattingen over de samenleving bondgenoten kunnen zijn.

Ook bij dit programma kunt u zich nog aansluiten. Lees hier meer informatie.

GELOOFSFEEST - MORGEN 14 MEI


Ontbijten op de Parade

Donderdagochtend serveren bisschop Hurkmans, burgemeester Rombouts en enkele diakens en priesters in de grote tent op de Parade het ontbijt aan een speciale groep genodigden. Vanaf 9.30 uur zijn de dak- en thuisloze gasten, die het bisdom tijdens haar Geloofsfeestweek graag een hart onder de riem steekt, van harte welkom in de tent.Waarden van het Land

Boeren en tuinders staan voor ingrijpende keuzes. Gaan zij door de concurrentiestrijd mee in de schaalvergroting of kiezen zij voor een authentieke bedrijfsvoering gericht op de waardigheid van de natuur? Op basis van morele principes komt oud-minister Veerman tot de opdracht aan politiek én consument om de juiste balans te vinden tussen zorg voor de natuur enerzijds en de verantwoordelijkheid voor voedsel en gezondheid anderzijds.
Het programma begint om 14.00 uur en duurt tot en met 16.30 uur. Oud-minister Veerman, ZLTO-voorzitter Vermeer en bisschop Hurkmans zullen aan de middag hun steentje bijdragen.

U kunt zich nog aansluiten bij dit programma. Lees hier meer informatie.Geloof in de economie

In een tijd waarin de media alleen nog maar lijken te kunnen spreken over financiële crisis en economische recessie, lijkt de westerse wereld langzaam maar zeker tot het besef te komen dat het huidige financiële systeem niet zaligmakend is. Wat kunnen we vanuit ons geloof bijdragen aan de economie? Hoe herstellen we het geloof in de economie?
Vanaf 19.30 uur zullen we hierover spreken met ondernemers en werkgevers, waaronder de heer B. Heemskerk, voorzitter van de Raad van bestuur van de Rabobank.

Ook bij dit programma kunt u zich nog aansluiten. Lees hier meer informatie.


wo
Overwegend zonnig
19° | 11°
do
Kans op regen
17° | 9°
vr
Kans op regen
16° | 10°
za
Kans op regen
19° | 7°
Mogen we na de IJsheiligen de zomer verwachten? De prognose voor vandaag is in ieder geval gunstig.

13-05-2009