Nieuws

12 MEI

Geloofsfeestmaandag: bemoedigend

Deze maand viert het Bisdom van 's-Hertogenbosch haar 450-jarig bestaan. Tien dagen lang, van 8 tot 17 mei is er een bisdombreed Geloofsfeest in de bisschopsstad met als motto: Hij gelooft in mij!

GELOOFSFEEST - GISTEREN 11 MEI


Bemoedigende woorden

De bisschop benadrukte het maandagochtend in zijn openingswoord in de feesttent: “We hebben allemaal een steentje bij te dragen aan de kerk en de samenleving. Het is heel goed om te beseffen, dat zieke en ouder wordende mensen evengoed een roeping hebben, en evengoed veel te geven hebben. Want net als alle andere mensen mogen ze liefde ontvangen en op allerlei manieren getuigen van Jezus’ liefde tegenover de mensen om hen heen.”

Angela Dieduksman is een van de vrijwilligers tijdens het Geloofsfeest. Op de ietwat grauwe maandagmorgen was zij een van de 900 aanwezigen tijdens de Zonnebloemviering. Een groot gedeelte van de kerkstoelen die normaal in de rechter dwarsbeuk staan waren verwijderd om plaats te maken voor rolstoelen, en aan in alle gangpaden stonden talloze rollators.

Angela: “Bisschop Hurkmans vertelde in zijn homilie dat de festiviteiten van het bisdomjubileum niet alleen voor de staf en medewerkers van het bisdom zijn, maar voor álle gelovigen. En in deze meimaand vieren we dit feest rond Maria die in de Brabantse kerk een belangrijke plaats inneemt. We komen bij Maria om haar te vragen met ons mee te bidden als we iets nodig hebben, ons te troosten als we bedroefd zijn en ook uit dankbaarheid steken we bij haar beeld een kaarsje op. Maria staat dicht bij ons, ze was een mens zoals wij. En Maria wijst ons de weg naar haar Zoon.”

“In het evangelie (Joh. 15,1-8) zegt Jezus ons: "Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets". En door ons doopsel zijn wij allen op deze wijnstok geënt. En daarom is vrucht dragen niet alleen voorbehouden aan jonge, gezonde en sterke mensen, maar kunnen wij állen vrucht dragen op onze eigen plek. Ieder van ons heeft een steentje bij te dragen. Want God gelooft in u! Hij gelooft in ons en wacht op ons antwoord!”

Aan het einde van de viering wordt een gedicht voorgelezen bij Maria. En met de klanken van het lied van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch nog in het hoofd stapt Angela weer de kathedraal uit. Inmiddels heeft het grauwe licht van de ochtend plaats gemaakt voor zonneschijn. Marita van Besouwen-Schneider, samen met haar man woonachtig in een woonzorgcentrum in Den Bosch, voelt zich erg aangesproken door de toespraak van de bisschop. Zij is vanwege de ziekte van Parkinson niet meer in staat vrijwilligerswerk doen, iets wat ze bijzonder jammer vindt.

Maar nietsdoen zit niet in haar aard, dus zij probeert haar steentje bij te dragen op een andere manier: “In ons huis zijn veel bewoners die niet meer naar de kerk gaan. Sommigen zitten daar wel mee, en ik probeer hun een luisterend oor te bieden.” Daarnaast probeert zij een vluchtelinge uit Armenië met drie kleine kinderen te helpen: “Het is een ontzettend goede vrouw. Ze wil nooit zomaar geld van ons aannemen, maar alleen als ze ervoor kan werken. En ik kan haar hulp goed gebruiken.”

Ina Mosch, als verpleegkundige op vrijwillige basis werkzaam bij Stichting de Zonnebloem, vindt het fijn dat de bisschop bij het programma aanwezig is. “Hij is erg benaderbaar voor de mensen. Je merkt dat hun dat goed doet.” Volgens haar is het belangrijk dat er een programma voor zieken georganiseerd wordt, omdat veel mensen zelden een dergelijke ontspannen activiteit kunnen bezoeken. ’s Avonds is dat bijvoorbeeld voor velen niet mogelijk.

Het middaggedeelte in de tent op de Parade is vooral ontspannend van aard en de sfeer zit er goed in. Het programma valt duidelijk in de smaak bij de aanwezigen, enkelen wagen zelfs een dansje terwijl zangeres Lya de Haas en gitarist Hennie Korsten liedjes in het Brabantse dialect ten gehore brengen. Kortom: een gezellige dag voor mensen die nog heel veel te geven hebben..

Klik hier voor het fotoalbum van de Dag van bemoediging.Een weldadige oase van rust

In het turbulente geloofsfeestprogramma was gisterenavond een weldadige oase van rust te vinden: in de Bossche St Cathrien kwamen naar schatting driehonderd mensen - jong en oud - samen voor een uur van rust, bezinning en gebed in de sfeer van Taize. Geen preek, geen voorganger, geen collecte. Allen met het gezicht in dezelfde richting, die gericht is op het kruis, het mysterie van Pasen. Het 'liturgieboekje' met de gezangen is maar dun... Er wordt intens gezongen, korte teksten, bijna ontelbare keren herhaald: 'Veni Sirito Sancto, Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carita...' 'Kom heilige Geest, Jij bent de bron van het leven, Jij bent vuur'. In iedere taal die je maar wilt.

Annie en Hans Brouwer spelen in het orkest dat het gezang begeleidt. Ze komen uit Amersfoort. Sinds twee jaar zijn ze getrouwd en ze voelen zich nog net 'jongeren'. Hans is al tien keer in Taize geweest. De eerste keer was hij 15 jaar en toen deed hij Taize-virus op. Annie is afgelopen zomer voor het eerst in de Franse gemeenschap geweest die werd opgezet door frere Rogier Schutz. In Amersfoort maken ze deel uit van een groep jongeren rond deze bijzondere vorm van gebed. Taize spreekt niet van een dienst of viering, maar van gebed. En dat doen ze met hart en ziel.

Twee minuten stil tijdens Dodenherdenking vinden veel medelanders al veel: tijdens de gebedsbijeenkomst in de Cathrien wordt het zes minuten stil. Weldadig stil. Dan volgen voorbeden en wordt een voor katholieken onwennig Onze Vader gebeden en geeft de bisschop het licht van de paaskaars door voor allen: ‘Surrexit Christus, Alleluia, The Lord is rissen, alleluia. Christus is verrezen,’ daar is het waar het om gaat.

Ook Uden heeft z'n Taize-groep. Niet zo groot, maar dat hoeft ook niet. Lonneke was ook al in Taize en maakt deel uit van die groep, zo'n vaste kern van tien. Ze hebben hun eigen ruimte op de zoldering van de pastorie permanent ingericht voor het Taizegebed. ('Afgepikt van de kapelaan', zegt de pastoor). Ze hebben zelfs hun eigen Taize-krant, komen een keer per maand bij elkaar voor gebed en maken daarbij zelf muziek. Jongeren die geinteresseerd zijn moesten maar eens op de website van de Udense parochie kijken. Foto's van deze avond vindt men hier.
GELOOFSFEEST - VANDAAG 12 MEI


Werken in het pastoraat

Het feit dat we het 450-jarig jubileum van het bisdom vieren, is in belangrijke mate mogelijk gemaakt door werkenden in het pastoraat. Immers, zonder priesters, diakens, pastoraal werkenden en pastoraal assistenten zouden er geen parochies in stand gehouden kunnen zijn die samen het bisdom vormen. Allen hebben de laatste decennia te maken gehad met leegloop van kerken en de daarmee gepaard gaande problemen. Maar, ze houden stand!

De daadwerkelijke verjaardag van het bisdom valt precies op 12 mei. Mensen die in het pastoraat werkzaam zijn (geweest), zijn vanaf 9.30 uur welkom. Het belooft een dag te worden van ontmoeting, saamhorigheid, vreugde en inspiratie met verschillende workshops door o.a. Hilde Kieboom, oprichtster van de Belgische Sint-Egidiusgemeenschap en twee broeders uit de oecumenische gemeenschap Taizé.Kerk en samenleving

In onze individualistische samenleving is barmhartigheid allesbehalve vanzelfsprekend. De “ieder-voor-zich”-mentaliteit vereist zelfstandigheid, zelfredzaamheid en plaatst hulpbehoevendheid in het hokje “onwenselijk”. Desalniettemin zijn er velen die nood hebben, zowel in geestelijk als in materieel opzicht, aan ondersteuning, begrip of vergeving. Barmhartigheid is ook in deze tijd actueel en noodzakelijk.
Hoe kunnen we een ‘barmhartige stad’ of een barmhartig bedrijf zijn? Dinsdagavond vanaf 19.30 uur gaan Hilde Kieboom van de Sint Egidiusgemeenschap en Frater Wim Verschuren van de Beweging van Barmhartigheid in gesprek met vertegenwoordigers uit politiek en bestuur over de houdbaarheid van het begrip barmhartigheid in de soms harde realiteit van onze samenleving.

U kunt nog bij dit programma aanwezig zijn. Klik hier voor meer informatie.


GELOOFSFEEST - MORGEN 13 MEI


Parels op de Parade

Woensdagmiddag om 14.00 uur is er een feestprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders, vrienden, begeleiders. Zij zijn in hun oprechte enthousiasme en genegenheid zonder reserve ware parels. Elly en Rikkert zullen in hun concert verhalen over de eigenaar van een heleboel prachtige en kostbare parels. Na het programma in de tent sluiten we af met een feestelijke viering in de Sint-Janskathedraal, met muzikale ondersteuning van het koor 'De Jacobsingers'.Ontmoeting

Het avondprogramma staat woensdag in het teken van ontmoeting. Ontmoeting met katholieken uit andere landen en culturen, maar ook ontmoeting en uitwisseling met mensen van andere religies en gezindten. Om 17.30 uur begint de ontmoeting met katholieke migranten. Na de internationale viering kunnen we genieten van hartverwarmende gastvrijheid, culinaire kunsten (internationaal buffet) en wervelende en meeslepende muziek: “Ondanks de vele verschillen zijn we één in geloof. Dat willen we tijdens het Geloofsfeest laten zien, horen en proeven!”, aldus de katholieke migranten van acht verschillende nationaliteiten tijdens de voorbereidingen.
Avond van Dialoog

In het hart van alle culturen van alle eeuwen bevindt zich de gezamenlijk beleefde religieuze ervaring. Daar waar religie aan belang lijkt in te boeten, worden nieuwe vormen van religiositeit gezocht om de leemte te vullen. Ons land is van oudsher sterk beïnvloedt door de Joods-christelijke traditie. De laatste decennia zijn er andere invloeden bijgekomen. Hoe verhouden deze invloeden zich tot elkaar? Kunnen zij met elkaar zin geven aan onze pluriforme cultuur?

Woensdagavond vanaf 19.30 uur spreken Antoine Bodar (Christendom), Edward van Voolen (Jodendom), Abied Alsulaiman (Islam) en Ger Groot (Humanist) in een dialoog onder leiding van Pieter Kohnen waar de verschillende religies en opvattingen over de samenleving bondgenoten kunnen zijn.

Ook bij dit programma kunt u zich nog aansluiten. Lees hier meer informatie.


"Bij storm, wind of regen, is de Geloofsfeesttent op de Parade een zegen."

12-05-2009