Nieuws

11 MEI

Kinderen en religieuzen op zonnige Geloofsfeestdag

Deze maand viert het Bisdom van 's-Hertogenbosch haar 450-jarig bestaan. Tien dagen lang, van 8 tot 17 mei is er een bisdombreed Geloofsfeest in de bisschopsstad met als motto: Hij gelooft in mij!

GELOOFSFEEST - GISTEREN 10 MEI


Kinderfeest!

Een tent met kinderen en hun ouders vulden op deze derde dag van het Geloofsfeest de Parade. “450 jaar horen we bij elkaar!” galmde het feestlied uit alle kelen en keeltjes door de Bossche binnenstad.

Lisa en Daan van de website www.lisaendaan.nl openden dit Kinderfeest, waarbij natuurlijk ook Monseigneur Hurkmans van de partij was. De eerste Nederlandse KISI-kids speelden in een prachtige musical over de barmhartigheid van God de Vader. Met felgekleurde kostuums, zang en dans was het een fascinerende voorstelling. De middag werd compleet gemaakt met een ballonnenwedstrijd, een feestmarkt, een stralend blauwe lucht en een ingetogen gebedsviering. Geen kind ging met lege handen naar huis: ze kregen allemaal een Lisa en Daan kwartetspelletje. Op naar het volgende Kinderfeest op 20 maart 2010!

Klik hier voor het fotoalbum van het Kinderfeest.400 religieuzen in het zonnetje

Hoewel ze lekker warm in een tent zaten, werden ze toch in het zonnetje gezet. De 400 religieuzen die zondagmiddag 10 mei te gast waren op het Geloofsfeest. “Religieuzen hebben voor een groot gedeelte het bisdom opgebouwd. Religieuzen zijn niet voorbij, er is toekomst voor ze,” zei mgr. Hurkmans.

Marga Arendsen, directrice van het erfgoedcentrum van het klooster in Sint Aegten, dat de nalatenschap van veel kloosters beheerd, gaf aan dat kloosters in deze tijd een belangrijke plaats zijn voor stilte, bezinning en reflectie. “Ze zetten zich in voor een wereld die niet af is,” aldus Arendsen die aan de hand van historische foto’s de betekenis van religieuzen voor het bisdom Den Bosch schetste.

Zuster Benedict Thissen, abdis van de abdij Koningsoord, vertelde dat de Trapistinnen net een nieuw klooster hadden laten bouwen in Oosterbeek bij Arnhem. De 30 zusters moeten de weg in het gebouw nog wel zoeken, maar voor de zusters is het een nieuw begin en tevens een voortzetting van hun werk. Ze vinden het jammer dat ze uit Berkel Enschot weg moesten, omdat de gemeente een Vinex locatie heeft gepland in de buurt van hun voormalige klooster. “Maar ons werk en onze spiritualiteit is niet plaatsgebonden,” vertelde een trotse abdis.

Frater Wim Verschuren, van de fraters van Tilburg, zei dat hij de laatste jaren anders was gaan aankijken tegen paters uit het buitenland die naar Nederland komen. “Er is nog wel een cultuurverschil en er is ingroei nodig, maar ze kunnen ons ook verrijken.” Veschuren leeft met zes medebroeders in Vught. Hun spiritualiteit is te vinden in hun beweging van barmhartigheid, die de zeven werken van barmhartigheid in praktijk wil brengen.

Jezuïet pater Ward Biemans leeft met twee medebroeders in Nijmegen en verzorgt daar vanuit de Petrus Canisiuskerk binnenstadpastoraat. Mensen kunnen er naar de Mis en ook gewoon binnenlopen voor een pastoraal gesprek. “We verzorgen ook langere retraites waarbij persoonlijke begeleiding centraal staat,” aldus Biemans.

De aanwezige religieuzen, die voor 90% uit vrouwen bestaan, gingen na afloop van de middag naar de Sint-Jan voor de vespers en sloten zich daarna aan bij de Maria-omgang door de binnenstad van Den Bosch. Er waren er 200 verwacht, uiteindelijk kwamen er 400 opdagen.

Klik hier voor het fotoalbum van het programma van de religieuzen.Broederschap zeer tevreden met Maria-Omgang

“Het is lange tijd geleden dat er zoveel verschillende groepen aan de Mariabidtocht hebben deelgenomen. Er waren veel religieuzen, parochie pastores en andere deelnemers. We zijn heel tevreden over het verloop,” vertelt Jan Schellekens van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch.

Zondag 10 mei trok de jaarlijkse Maria-omgang door het centrum van Den Bosch. De leden van de Broederschap droegen het beeld van de Zoete Moeder door de stad. Het Bossche gilde de Oude Schuts, het Sint Catharinagilde uit Vught en de Stadspijpers gingen voor de stoet uit.

De Broederschap heeft samen met professor Nissen het thema: Hij gelooft in mij, creatief uitgewerkt. “We hebben passend bij de meimaand een aantal subthema’s gekozen, onder het centrale motto: Zij gelooft in mij, verwijzend naar Maria,” vertelt Schellekens.

Het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch wordt sinds circa 1380 vereerd in de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan. De Broederschap stelt zich sindsdien tot doel die verering van Maria te bevorderen. In 1629 – na de val van Den Bosch – is de Zoete Lieve Vrouw uitgeweken naar Brussel, waar zij tot 1853 verbleef.

De Broederschap heeft haar activiteiten toen tijdelijk moeten stoppen. In 1836 echter werd zij opnieuw opgericht met als direct doel: een zo snel mogelijke terugkomst van de Zoete Moeder te bewerkstelligen. Dat gebeurde in 1853 en zo kon de Broederschap opnieuw starten met het bevorderen van de Mariaverering. Sindsdien bezoeken velen door het jaar heen de Mariakapel waar zij door gebed, steun en vertrouwen vinden.

Klik hier voor de foto's van de Maria-omgang.

GELOOFSFEEST - VANDAAG 11 MEI


Dag van Bemoediging
In onze prestatiegerichte maatschappij worden langdurig zieken vaak beschouwd als mensen die niet meer (kunnen) bijdragen aan de samenleving, als mensen die de maatschappij wel veel geld kosten maar niets presteren. Echter, velen die in hun naaste omgeving te maken hebben (gehad) met chronisch en/of terminaal zieken zullen het tegenovergestelde beweren. Juist zij die het zwaarst door lijden getroffen lijken te zijn, stralen vaak de meeste kracht en bemoediging naar anderen uit en leveren daarmee een onmisbare bijdrage aan hun omgeving. Speciaal voor deze mensen, hun familieleden, begeleiders en mantelzorgers staat maandag een “dag van bemoediging” op het programma. In samenwerking met de Nationale Vereniging De Zonnebloem afdeling Den Bosch beginnen we om 10.00 uur met een eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal, gevolgd door een lunch in de tent op de Parade. Vanaf 13.30 tot 15.00 uur is er in diezelfde tent een ontspannen programma met medewerking van zangeres Lya de Haas.Jubileumlied Geloofsfeest: nu verkrijgbaar op CD
Met de start van het Geloofsfeest is tevens de verkoop begonnen van de Muziek CD "Omdat U in mij gelooft". Voor 5 Euro per stuk is deze af te halen bij de informatiebalie op de Parade of te bestellen via het bisdom. 
Oecumenisch Taizé-gebed
Een belangrijke pijler van het Geloofsfeest is uiteraard ook het gebed. Het getijdengebed, eucharistische aanbidding, een kindergebedsviering zijn de afgelopen dagen al de revue gepasseerd. Maandagavond is er om 19.30 uur in de St. Cathrienkerk een gebedsviering in de Taizé-sfeer met ikonen, kaarsjes, oranje doeken en de kenmerkende Taizéliederen. Aansluitend vindt er een ontmoeting plaats waarin we met twee broeders uit de oecumenische gemeenschap Taizé over het gebed, het evangelie en over ons leven met elkaar in gesprek kunnen gaan.Verum, pulchrum, bonum
De wederzijdse inspiratie van kunst en geloof is van alle tijden. Kunst spreekt een taal die het mysterie van het onuitsprekelijke op kan roepen. “Alle waarachtige kunst vertolkt de werkelijkheid op een manier die uitstijgt boven hetgeen zintuiglijk waarneembaar is, ook al zijn de beelden, de woorden of de klanken slechts weerspiegelingen van de goddelijke schoonheid” (Johannes Paulus II). Geloof reikt inderdaad verder. De kunst is echter een geprivilegeerde weg om tot geloofservaring te komen. Maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur zullen we op zoek gaan naar de plaats van de geloofservaring in de kunst en de bemiddelende rol van de kunst voor een authentieke geloofservaring.

GELOOFSFEEST - MORGEN 12 MEI


Werken in het pastoraat
Het feit dat we het 450-jarig jubileum van het bisdom vieren, is in belangrijke mate mogelijk gemaakt door werkenden in het pastoraat. Immers, zonder priesters, diakens, pastoraal werkenden en pastoraal assistenten zouden er geen parochies in stand gehouden kunnen zijn die samen het bisdom vormen. Allen hebben de laatste decennia te maken gehad met leegloop van kerken en de daarmee gepaard gaande problemen. Maar, ze houden stand!
Dinsdag vanaf 09.30 uur is er voor mensen die in het pastoraat werkzaam zijn (geweest), gelegenheid elkaar te ontmoeten en te sterken in hun enthousiasme. Het belooft een dag te worden van ontmoeting, saamhorigheid, vreugde en inspiratie met verschillende inspirerende workshops door o.a. Hilde Kieboom, oprichtster van de Belgische Sint-Egidiusgemeenschap en twee broeders uit de oecumenische gemeenschap Taizé.Kerk en samenleving
In onze individualistische samenleving is barmhartigheid allesbehalve vanzelfsprekend. De “ieder-voor-zich”-mentaliteit vereist zelfstandigheid, zelfredzaamheid en plaatst hulpbehoevendheid in het hokje “onwenselijk”. Desalniettemin zijn er velen die nood hebben, zowel in geestelijk als in materieel opzicht, aan ondersteuning, begrip of vergeving. Barmhartigheid is ook in deze tijd actueel en noodzakelijk.
Hoe kunnen we een ‘barmhartige stad’ of een barmhartig bedrijf zijn? Dinsdagavond vanaf 19.30 uur gaan Hilde Kieboom van de Sint Egidiusgemeenschap en Frater Wim Verschuren van de Beweging van Barmhartigheid in gesprek met vertegenwoordigers uit politiek en bestuur over de houdbaarheid van het begrip barmhartigheid in de soms harde realiteit van onze samenleving.


Wat de temperatuur betreft mogen we de komende dagen niet mopperen. Een enkele regen- of onweersbui daargelaten zijn de verwachtingen best gunstig.

11-05-2009