Nieuws

10 MEI

Jongeren 'paradeerden' met drie feestprogramma's

Deze maand viert het Bisdom van 's-Hertogenbosch haar 450-jarig bestaan. Tien dagen lang, van 8 tot 17 mei is er een bisdombreed Geloofsfeest in de bisschopsstad met als motto: Hij gelooft in mij!

GELOOFSFEEST - GISTEREN 9 MEI


Jongeren 'paradeerden' met drie Geloofsfeestprogramma's

Met drie drukke programma's zijn de tieners en jongeren van het Bisdom van 's-Hertogenbosch goed zichtbaar geweest tijdens de eerste volle Geloofsfeestdag op 9 mei. Ruim 1.500 vormelingen en tieners verzamelden zich 's-ochtends op de Parade voor ontmoeting, gebed, de fakkeltocht, sport en niet in de laatste plaats een optreden van popgroep CHIPZ!

Antoine Geeris bezocht het grootste programmaonderdeel van de dag, de Power of Fire. Samen met de vormelingen uit Den Dungen werd hij aangetrokken door luid trommelgeroffel. Na de 'stilte' in de kathedraal, waren het opnieuw dreunende bassen die een uitbarsting van levenslust veroorzaakte in en om de tent op de Parade. Maar in de tent kon het ook stil worden, muisstil. Antoine: “Bij de getuigenis van Gerard hing iedereen aan zijn lippen. Ik vond het erg goed dat hij zijn dromen achterna ging en ook dat hij na zijn ongeluk gewoon doorging met zijn leven en dacht: “ja, stoppen dat heeft geen zin”. Zijn verhaal werd dan ook gewaardeerd met een groots applaus.”

Onvermoeibaar stortten de vormelingen zich 's middags op acht stormbanen die op het Zuiderparkveld klaarstonden. Voor tieners was er een ander programma: Rock Solid. De tieners van JIB (Jongeren in Beweging) waren daarbij. Begeleidster José van den Bogaard is bekend met Rock Solid, als methode voor de tienergroep: “De opbouw in het programma van opener tot uitsmijter zit vol uitdagingen voor hoofd, hart, lijf en ziel. Via de spellen, het weerwoord, het praatje en “De grote God enquête” verdiepten de tieners zich en spelenderwijs waren ze samen op ontdekkingstocht. De vermoeidheid die er in aanvang was verdween als sneeuw voor de zon en het was jammer dat het laatste spel snel gespeeld moest worden omdat de vormelingen weer terug waren om het laatste deel van het feestprogramma samen te beleven. Maar aan de enthousiaste reacties was duidelijk te zien dat ze zich uitstekend vermaakt hadden met het aanbod van Rock Solid en ik spreek als begeleider uit ervaring”.

De avond was voor de oudere jongeren en ging onder meer over thema van evangelisatie. Marijke Heuvelink bezocht de jongerenavond en vroeg zich af hoe vaak en waarom men dat nu echt doet: praten over Jezus. Volgens Marijke gaat het niet om de vraag hoe 'zieltjes kunnen worden gewonnen', maar hoe je de liefde die jij hebt mogen ontvangen van Jezus kunt verspreiden. Marijke: “Het is vooral God die evangeliseert. Elke keer als wij getuigen van Jezus spreekt God in de harten van de mensen met wie je spreekt.” De getuigenis van mgr. Hurkmans en een zanger van Gospel Boulevard troffen haar: “Geen mooi spreken van een goed spreker, maar echte woorden van een gelovig christen in verbinding met God”.

Marijke vervolgt: “En toen was het onze beurt. Na een bemoedigend spreken van ervaringsdeskundigen werden we uitgedaagd om gedurende de avond met mensen te spreken die gewoon in de stad uitgingen en uit nieuwsgierigheid de tent binnenkeken. Dat vonden de meeste wel spannend. Gospel Boulevard, het koor dat voor de sfeer zorgde, stelde zich weer op en getuigde alvast van een levend geloof in Jezus. Ik begon wat rond te lopen en ontdekte al snel mensen die naar binnen stonden te kijken. Toen ik later op de avond naar huis ging kwam ik onderweg twee Engelse mannen tegen. Ik vertelde wat er te doen was op de Parade en ze wilde wel gaan kijken als ik met ze mee ging. Nou daar ging ik weer: terug naar binnen en na een biertje gehaald te hebben vertelde de man dat hij katholiek was en dat hij het een mooi feest vond! Op weg naar huis was ik helemaal onder de indruk van wat ik vanavond gezien en gehoord had. Het blijft bemoedigend te zien dat er jongeren zijn die zo geloven in de liefde van Jezus dat ze de stoute schoenen durven aan te trekken en gaan evangeliseren.”


GELOOFSFEEST - VANDAAG 10 MEI


Foto's Geloofsfeest ondergebracht in fotogalerij

Ter gelegenheid van het Geloofsfeest zijn vanaf vandaag foto's die tijdens de Geloofsfeestprogramma's gemaakt zijn, ondergebracht in deze fotogalerij. Dagelijks zullen hier tientallen foto's een beeldende indruk geven van de festiviteiten in de Bossche binnenstad.Kinderfeest!

Ook vandaag mag de Geloofsfeestorganisatie zich verheugen in een groot aantal jonge bezoekers. Het jaarlijkse Kinderfeest vindt vanaf 12 uur plaats in de grote tent op de Parade. Na de gezinsmis in de Sint Lucaskerk (10 uur) wordt de musical “De Barmhartige Vader” opgevoerd door de KISI-Kids, een uit Oostenrijk afkomstig kinderkoor, samen met onlangs gestarte groep Nederlandse KISI-Kids. Verder is er een ballonnenwedstrijd en een feestmarkt waar de kinderen gaan zingen, knutselen en waar ze hun overtollige energie kwijt kunnen. Een gebedsviering in de Sint-Janskathedraal besluit het programma voor de kinderen. Voor de moeders is er op deze Moederdag een workshop door een professionele kleur- en stijladviseuse.450 Jaar bisdom en de religieuzen

Minder jong maar minstens zo belangrijk voor de toekomst van de Kerk zijn de religieuzen die zondagmiddag te gast zijn op het Geloofsfeest. Zij nemen een belangrijke plaats in in de geschiedenis van het Bisdom van 's-Hertogenbosch en nog altijd betekenen zij veel voor kerk en samenleving. In drie kernwoorden is het programma voor religieuzen daarom samen te vatten: dankbaarheid, waardering en hoop.

Na ontvangst met koffie en een Bossche bol zal samen met Marga Arendsen, directeur van het Erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven, worden teruggeblikt op de betekenis van congregaties en ordes in 450 jaar bisdomhistorie. Deze presentatie wordt gevolgd door interviews waarbij tekens van hoop centraal staan. Bisschop Hurkmans zal de middag afsluiten.
Na een gezamenlijke broodmaaltijd zal om 18.30 uur de vespers worden gebeden in de Sint-Janskathedraal met aansluitend de mogelijkheid om mee te lopen in de Maria-omgang.
(meer informatie)


Maria bidtocht door de binnenstad op Moederdag

Wie het over Den Bosch heeft, heeft het over de Sint-Janskathedraal. En het beeld van de Zoete Moeder is onlosmakelijk met de bisschopskerk verbonden. Sinds de Plechtige Omgang in 1916 in alle luister hersteld is, trekt deze gebeurtenis jaarlijks vele bezoekers. Een feest van geloof bij uitstek dat dit jaar naadloos aansluit op de jubileumfestiviteiten van het bisdom, die zowel vreugdevol als getuigend zijn.
De Maria bidtocht begint 0m 19 uur bij de kathedraal.


GELOOFSFEEST - MORGEN 11 MEIOnze gebeden lijken verhoord! De heiligenintocht op vrijdag en de vormelingendag op zaterdag waren droog en Moederdag belooft zonnig te worden. Maar let op: volhardt in uw gebed, het geloofsfeest is nog niet voorbij!

10-05-2009