Nieuws

06 MEI

Religieuzen van groot belang voor bisdom

“Ten tijde van de oprichting van het bisdom Den Bosch had dit gebied al een hele kloostergeschiedenis achter de rug. Het zijn kloosterlingen geweest die Brabant vertrouwd maakten met het christendom: de eerste geloofsverkondigers in deze streken waren rondtrekkende monniken.”
Marga Arendsen, directeur van het Erfgoedcentrum voor Nederlands kloosterleven in Sint Agatha, zal zondag 10 mei het programma voor religieuzen tijdens het Geloofsfeest inleiden met een presentatie over de betekenis van ordes en congregaties voor het bisdom van 's-Hertogenbosch.


Foto: www.kloostersintaegten.nl

De presentatie, verrijkt met authentiek beeldmateriaal dat het erfgoedcentrum tot zijn beschikking heeft, neemt het publiek mee in een zoektocht op vijf verschillende terreinen waar religieuzen hun sporen hebben achtergelaten.
Te denken valt aan de vele missionarissen die grenzen verlegden in hun streven het christelijk geloof aan vreemde culturen door te geven. Ook voor het thuisfront betekende hun werk een kennismaking met andere culturen en gewoonten.
Daarnaast streven religieuzen van oudsher naar een eenvoudige christelijke leefwijze. Daarmee hebben kloosterlingen in de geschiedenis regelmatig een correctie bewerkstelligd van een christendom dat te weinig grenzen in acht nam.
De twee terreinen waarop de invloed van ordes en congregaties natuurlijk het meest zichtbaar is, zijn vorming en onderwijs en de zorg voor de zwakken. Tenslotte komt de betekenis van de scholen van gebed en bezinning die kloosters vormen aan de orde.

Uit dit beknopte overzicht blijkt al dat het bisdom veel te danken heeft aan religieuzen. Het programma zal dan ook in het teken staan van dankbaarheid, waardering en hoop.
Het begint om 16.00 uur en duurt tot en met 19.00 uur. Aansluitend bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de Maria-omgang. Voor meer informatie over dit programma kunt u terecht op www.geloofsfeest.nl.
06-05-2009