Nieuws

02 MEI

Waarden van het land op het Geloofsfeest

Donderdag 14 mei vindt op de Parade het programma "Waarden van het land" plaats. Tijdens een gevarieerde middag met oud-minister Veerman en ZLTO-voorzitter Vermeer, zullen gevoelige thema´s aan bod komen.

Boeren en tuinders staan voor ingrijpende keuzes. Gaan zij door de concurrentiestrijd mee in de schaalvergroting of kiezen zij voor een authentieke bedrijfsvoering gericht op de waardigheid van de natuur? Op basis van morele principes komt oud-minister Veerman tot de opdracht aan politiek én consument om de juiste balans te vinden tussen zorg voor de natuur enerzijds en de verantwoordelijkheid voor voedsel en gezondheid anderzijds.

Deze spanning is voor boeren concreet en prangend. "Hoe kan ik staande blijven?" "Op welke sociale verbanden richt ik mij?" zijn herkenbare vragen. Veerman: "De bijbel vormt een belangrijke bron voor de idee dat elke mens over een unieke en door anderen te respecteren waardigheid bezit. Menselijke waardigheid verplicht tot verantwoord handelen en tot het aanvaarden van verantwoordelijkheid".

Het programma begint om 14.00 uur en duurt tot en met 16.30 uur. Bisschop Hurkmans, bekend met het boerenleven, zal aan de middag zijn steentje bijdragen. Voor meer informatie over dit programma kunt u terecht op www.geloofsfeest.nl  
02-05-2009