Nieuws

09 APR

Drie heilige dagen begonnen

Vandaag op Witte Donderdag begint het zogeheten Paastriduüm of Triduüm Sacrum. De Kerk herdenkt de instelling van de H. Eucharistie en het priesterschap, en tijdens de andere twee ‘heilige dagen’ (Goede Vrijdag en Paaszaterdag) het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Witte Donderdag 9 april, om 19.30 uur is er een Mis in de kathedraal, waarin de bisschop voorgaat. Het Tabernakel is bij aanvang van deze Mis leeg en omdat er geen hosties in zijn achtergebleven is de godslamp gedoofd en blijft dat tot de Paaswake.

Op Goede Vrijdag – als de Kruisdood van Jezus wordt herdacht – wordt geen Mis gevierd, maar gelovigen kunnen wel de communie ontvangen die voor dit doel in de eucharistieviering van Witte Donderdag is geconsacreerd. Deze hosties worden na de Witte Donderdagviering in een tabernakel van een zijaltaar bewaard. Bisschop Hurkmans herdenkt om 15.00 uur het lijden en sterven van de Heer in de Sint-Jan.

Zaterdag 11 april is om 22.00 uur de paaswake in de Sint-Jan en zondag 12 april om 10.15 uur gaat de bisschop voor in een pontificale eucharistieviering in de Sint-Jan.

Het bisdomkantoor is gesloten op Goede Vrijdag. Dinsdag 14 april is het weer geopend.

09-04-2009