Nieuws

06 APR

In Memoriam Herman de Beer

Op 3 april 2009 is te Boxtel op 91-jarige leeftijd overleden de zeereerwaarde heer Herman Antonius Karel Maria de Beer, emeritus-pastoor van de parochie H. Maria Regina en H. Antonius van Padua te Boxtel.

Emeritus-pastoor De Beer werd geboren op 15 augustus 1917 in Tilburg en tot priester gewijd op 25 juli 1942. Hij was allereerst werkzaam als kapelaan te Mill (parochie H. Willibrordus) van 1942 – 1947. Vervolgens was hij kapelaan te Oisterwijk (parochie H. Petrus) van 1947 – 1958. Vanaf 1958 was hij pastoor van de parochie H. Maria Regina en H. Antonius van Padua te Boxtel, uit welke functie hem op 1 juli 1985 eervol ontslag werd verleend.

Moge hij rusten in vrede!

Avondwake – dinsdag 7 april 2009, om 19.00 uur in de St. Petruskerk van de Verrijzenis-parochie aan de Oude Kerkstraat te Boxtel. Uitvaart – woensdag 8 april 2009, om 11.00 uur vanuit dezelfde parochiekerk

06-04-2009