Nieuws

05 APR

Hoop doet (uit)leven op Palmzondag

Voor de jaarlijkse viering van Palmzondag, zijn zondag 5 april in Zeeland 150 tieners en jongeren samengekomen rond het thema “Wij hebben de hoop gesteld op de levende God”. Een afwisselende dag rond het thema over de christelijke hoop, liet zich inhoudelijk goed afwisselen met sportieve activiteiten.

Kapelaan Peter Hagenbeek gaf een inleiding over de brief van paus Benedictus XVI, die speciaal voor Palmzondag aan de jongeren gericht was. De hoop waar de paus ook in zijn encycliek Spe Salvi over spreekt, is van essentieel belang voor ons leven als mens en voor onze missie als christenen. Op zoek naar de ware hoop, komen we vaak wanhoop tegen. Voor Paulus is hoop niet slechts een ideaal of gevoel, maar een levende persoon: Jezus Christus, de Zoon van God. Op weg naar de ware hoop kunnen we God ontmoeten in gebed en actieve deelname in de sacramenten.

's Middags konden tieners en jongeren aansluiten bij verschillende workshops. Een daarvan was Rock Solid, waarbij tieners uitgedaagd werden met allerlei sportieve opdrachten in Paasstijl. Onderdeel van de dag was ook het vragenuurtje met de bisschop. Op het podium van de zaal was een fauteuil geplaatst van waaruit mgr. Hurkmans de meest uiteenlopende vragen voor zijn kiezen kreeg. Existentiële vragen over roeping en geluk alsmede vragen over de toekomst en de herkenbaarheid van de kerk werden daarbij niet geschuwd.

Met de Palmzondagviering werd het middaggedeelte afgesloten. In zijn homilie vergeleek kapelaan Peter Hagenbeek beeldend met elastiekje twee krachten die op de mens uitgeoefend worden: “Totdat wij God leren kennen die ons omhoog trekt, kennen wij alleen aardse begeerten die ons naar beneden willen trekken. Dat zorgt altijd voor spanningen zoals bij deze elastiek tussen mijn twee duimen. God op de eerste plaats zal ons nooit zover uitrekken dat we zullen knappen. Als de mens God nog niet kent, staat er geen spanning op de elastiek, maar o wee als dat wel gebeurt. Dan kunnen we kiezen. God weer loslaten, dan bungelt het elastiekje zonder spanning weer aan het aardse. De andere mogelijkheid is de 'onthechting'. Als God de kans heeft gekregen genoeg aan het elastiekje te trekken, dan zal het naar boven schieten, waar God ons opvangt.”

Na een luxe dinerbuffet werd de Palmzondagmanifestatie sfeervol en muzikaal afgesloten door Bisdomband Live 4 Christ. Volgend jaar, op 28 maart 2010, zal regio Drunen de tieners en jongeren van het Bisdom van 's-Hertogenbosch verwelkomen.


05-04-2009