Nieuws

03 APR

Burgemeester krijgt geloofsfeestprogramma

Het Bisdom van ’s-Hertogenbosch viert haar 450 jarig bestaan van 8 t/m 17 mei 2009 met een Geloofsfeest dat de band tussen samenleving en kerk wil benadrukken. Op maandag 6 april om 9.30 uur overhandigt bisschop Hurkmans het programma aan burgemeester Rombouts van ’s-Hertogenbosch op het gemeentehuis. De stad is officieel gastheer van het Geloofsfeest. Op 14 mei is er een ontbijt voor dak- en thuislozen uit het bisdom waar bisschop Hurkmans en burgemeester Rombouts de mensen zullen bedienen.
 
Het Geloofsfeest opent vrijdag 8 mei met een intocht vanaf het Provinciehuis naar de Sint-Jan, waarbij parochies en gilden uit het bisdom afbeeldingen van hun heiligen meedragen. ’s Avonds is er op de Parade een openingsshow met het Geloofsfeestlied dat Han Koreneef, tekstschrijver van Marco Borsato, voor het bisdomfeest gecomponeerd heeft. Tijdens de show zullen onder meer de opbouw van de kathedraal, de beeldenstorm tijdens Reformatie en Bossche schuilkerken aan bod komen. De toren van de Sint-Janskathedraal is anno 2009 eigendom van de gemeente, terwijl de bisschopskerk aan de parochie toebehoort.
 
Zaterdag 9 mei is voor de jongeren. Popgroep Chipz komt voor alle tieners die dit jaar het H. Vormsel ontvangen en 's avonds is er een cocktailbar met muziek tijdens de feestavond voor jongeren. Op zondag 10 mei is het Moederdag en tijdens het Kinderfeest krijgen moeders een kleur- en stijlworkshop. Na het programma voor religieuzen op 10 mei vindt 's avonds de jaarlijkse Maria-omgang door de binnenstad plaats. Op maandag 11 mei is er een dag voor zieken en mantelzorgers in samenwerking met de Zonnebloem met 's avonds en debat over kunst en geloof met o.a. schrijfster Vonne van der Meer. Dinsdag 12 mei staat de ‘barmhartige stad’ centraal. Burgemeesters uit het bisdom gaan in gesprek over bijvoorbeeld dak- en thuislozen. Woensdag 13 mei is er een interreligieus debat met Antoine Bodar (christendom), Edward van Voolen (jodendom), Abied Alsulaiman (islam) en Ger Groot (humanist). Donderdag 14 mei komt oud-minister van landbouw Veerman in samenwerking met de ZLTO spreken voor boeren en tuinders. ’s Avonds spreekt bestuursvoorzitter Heemskerk van de Rabobank over geloof en economie in het kader van de kredietcrisis. Vrijdag 15 mei gaan Europarlementariër Lambert van Nistelrooij en en pastor Adri Verweij in gesprek over het thema ‘ouder worden met zin’. Zaterdag 16 mei is er een slotviering met een megakoor van inmiddels 2.000 koorzangers uit het bisdom die de speciaal gecomponeerde Mis van overleden musicus en priester Maurice Pirenne zingen.

In de stad ’s-Hertogenbosch zijn op zaterdag 16 mei diverse locaties met activiteiten. Naast het centrale podium op de Parade zijn er podia bij de Arena, het Burgemeester Loeffplein en het kerkpleintje in de Kerkstraat, waarbij optredens van artiesten als Lya de Haas, Annelieke Merx, verschillende bands, een dansgroep en een circus voor sfeer zullen zorgen. Het Geloofsfeest is een breed gedragen initiatief dat mede tot stand komt door ondersteuning van de gemeente 's-Hertogenbosch.
03-04-2009