Nieuws

02 APR

Vieringen Goede week en Pasen

Komende zondag 5 april begint in de katholieke Kerk de Goede Week. De week die voorafgaat aan Pasen staat in het teken van Christus’ lijden en sterven en eindigt met Zijn verrijzenis met Pasen. In deze week is er een aantal bijzondere liturgische plechtigheden, waarin bisschop Hurkmans voorgaat.

Palmzondag
Op Palmzondag, zondag 5 april, wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Omdat Hij toen met gejuich en wuivende takken werd ontvangen, worden op deze dag nog altijd ‘palmtakken’ gezegend. Bisschop Hurkmans viert om 11.00 uur de Eucharistie in Handel en zal teven de paters Karmelieten uit Brazilië verwelkomen. ’s Middags neemt hij deel aan de Palmzondagmanifestatie voor jongeren in Zeeland.

Boete en verzoening
Maandag 6 april is er om 19.00 uur een boeteviering waarna mensen ook het sacrament van boete en verzoening (biecht) kunnen ontvangen.

Chrismamis
Woensdagavond 8 april om 19.00 uur is er de Chrismamis, waarin de priesters van het bisdom samen met de bisschop concelebreren. In deze viering zegent de bisschop de heilige Oliën die in het komende jaar gebruikt worden bij de toediening van de sacramenten: doopsel, vormsel, priester- en diakenwijding en voor altaarwijdingen.

Witte Donderdag
Op de donderdag voor Pasen wordt het Laatste Avondmaal herdacht, dat Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen heeft gevierd en waarin eucharistie en priesterschap zijn ingesteld. Bisschop Hurkmans viert de liturgie van Witte Donderdag op 9 april om 19.30 uur in de Sint-Jan.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag wordt in alle christelijke kerken het lijden en sterven van Christus herdacht. Goede Vrijdag is de enige dag in het jaar dat er geen eucharistieviering gehouden wordt. De viering is om 15.00 uur in de Sint-Jan.

Paaswake
Tijdens deze wake wordt Christus’ overgang van de dood naar de verrijzenis gevierd. De viering is rijk aan symbolische tekenen als licht (nieuw paasvuur), water (zegening doopwater) en eucharistie. Bij aanvang van de plechtigheid wordt het paasvuur ontstoken en gezegend, waaraan de paaskaars wordt aangemaakt. Zaterdag 11 april om 22.00 uur in de Sint-Jan.

Paaszondag
Het Paasfeest is het belangrijkste christelijke feest. Met Pasen wordt Jezus’ verrijzenis uit de dood gevierd. Op 12 april viert bisschop Hurkmans de pontificale H. Mis om 10.15 uur in de Sint-Jan.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aan al deze liturgische vieringen deel te nemen.

 

 

02-04-2009