Nieuws

31 MRT

Chrismamis in teken bisdomjubileum

Woensdag 8 april om 19.00 uur vindt in de Sint-Janskathedraal de oliewijding plaats. Tijdens de zogeheten Chrismamis worden de H. Oliën gewijd die vervolgens onder de parochies wordt verdeeld. De olie wordt gebruikt voor zieken, dopelingen, vormelingen en voor de priester- en diaken wijding.

Bisschop Hurkmans nodigt in het kader van het 450 jarig bisdomjubileum speciaal doop-, vormsel- en ziekengroepen uit. Ook zijn alle priesters uit het bisdom uitgenodigd te concelebreren. “Het zal een vernieuwing van onze roeping en van onze zending betekenen. Wij mogen intiem bij het laatste avondmaal van de Heer zijn. Zo ervaren we opnieuw onze uitverkiezing,” zegt de bisschop.

De twaalf nieuwe dekens krijgen een speciale rol. De H. Olie wordt na de chrismawijding in de Sint Jan verdeeld en opgehaald door de dekens die deze de volgende dag zullen verdelen op een plaats in hun dekenaat. Na de viering in de Sint Jan is er koffie drinken in het Sint-Janscentrum.

 

 

31-03-2009