Nieuws

23 MRT

MARIA-OMGANG EN HEILIGENTOCHT TIJDENS BISDOM GELOOFSFEEST IN DEN BOSCH

In het centrum van ’s Hertogenbosch wordt op Moederdag, zondag 10 mei, tijdens het Diocesane Geloofsfeest, de jaarlijkse Maria-omgang gehouden. De eeuwenoude bidtocht voor de Moeder der moeders, vertrekt om 19.00 uur vanuit de Sint Janskathedraal. Na terugkeer in de kathedraal is er een korte gebedsdienst.

In de bidtocht wordt het beeld van de Zoete Moeder meegedragen door leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Het Mariabeeld wordt geflankeerd door vier flambouwen met bloemen, die gedragen worden door studenten van het seminarie Sint-Janscentrum.
Naast bisschop Hurkmans lopen in de plechtige omgang priesters, diakens, kanunniken en acolieten mee. Het Bossche gilde De Oude Schuts, het Sint Catharinagilde uit Vught en de Stadspijpers zorgen, naar oud gebruik, voor ruim baan voor de stoet.

Het Geloofsfeest is een van de hoogtepunten in de viering van het 450-jarig bestaan van het bisdom dit jaar. Nadat er eerder geloofsfeesten waren op plaatselijk niveau in Geldrop (2007) en Uden (2008), is er van 8 tot 17 mei een tiendaagse geloofsmanifestatie voor alle parochies van het bisdom. Het speelt zich grotendeels af in de kathedraal en in een grote tent op de naastgelegen Parade en is bedoeld voor een breed scala aan doelgroepen.

De Maria-omgang is niet de enige stoet die tijdens het Geloofsfeest door de Bossche binnenstad zal trekken. Aan het begin van de op vrijdag 8 mei zal om 18.30 uur het geloofsfeestkruis met een intocht vanaf het Provinciehuisworden ingehaald. Dit kruis heeft vanaf januari in diverse parochies van het bisdom gestaan. In de feestelijke tocht zullen parochies en gilden met hun bescherm- en patroonheiligen meelopen. Om 19.30 uur begint in de Sint-Janskathedraal de feestelijke jubileummis, die. muzikaal wordt opgeluisterd.

Kijk voor meer informatie over het programma op www.bisdomdenbosch.nl/geloofsfeest

- Download de tekst als Word-document
23-03-2009