Nieuws

23 MRT

 

 

De navolgende tarieven zijn de thans geldende adviestarieven met ingang van 1-1-2012:


Tarieven

 

 

 

 

 

2012

2011

H.Mis. Stipendium

 €      10,00

 €     10,00

Huwelijksviering

 €     350,00

 €   350,00

Jubileumviering

 €     260,00

 €   260,00

Uitvaart ( incl. absoute en avondwake, indien in dezelfde plaats)

 €     430,00

 €   430,00


Enkel graf
Begraafplaats

 

 

 

2012

2011

Graf delven/ dichten

 €     320,00

 €   310,00

Grafrechten per 20 jaar

 €     415,00

 €   415,00

Onderhoudsbijdrage kerkhof

 €     440,00

 €   430,00


Dubbel graf

Begraafplaats

 

 

 

2012

2011

Graf delven/ dichten

 €     320,00

 €   310,00

Grafrechten per 20 jaar

 €     630,00

 €   615,00

Onderhoudsbijdrage kerkhof

 €     440,00

 €   430,00


Bij verlenging van de grafrechten na afloop van de eerste termijn van 20 jaar voor een verlenging van 10 jaar:

Verlenging 10 jaar

 

 

 

2012

2011

Enkelgraf

 €     295,00

 €   295,00

Dubbelgraf

 €     410,00

 €   395,00

Onderhoudsbijdrage

 €     220,00

 €   220,00


Columbarium

 

 

 

 

 

 

 

Geadviseerd wordt de tarieven voor grafrechten toe te passen.


Bijdrage voor het bisdom 2012

De bijdrage voor het bisdom is gebaseerd op de jaarrekening 2009 van de parochies.

Het percentage bedraagt 9 % over de inkomsten (waarvan 6% ter dekking van de kosten van het bisdom en 3% als solidariteitsbijdrage).

 

 

23-03-2009