Nieuws

16 MRT

Diaken Van Lieverloo Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier

In een plechtige versperviering in de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem heeft gistermiddag de overdracht van de functie van Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier bij de Dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging (RKGV)plaats gevonden. Drs Jan van Lieverloo, diaken van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch, nam het stokje over van Geert Hoes, die deze functie een aantal jaren heeft vervuld. HKA Van Lieverloo is hiermee hoofd van dienst van de aalmoezeniers van alle vier de krijgsmachtdelen geworden.

De Dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging (RKGV) zet zich middels haar pastorale opdracht in voor de zorg voor personeel binnen de krijgsmacht. Aalmoezeniers staan daarmee in een kerkelijke traditie, waar zorg en aandacht voor het heil en welzijn van militairen en burgers en hun thuisfront - als zichtbaar teken van Gods liefde - centraal staan. Tevens levert de dienst daarmee indirect een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van de krijgsmacht inzake vrede en veiligheid, zowel nationaal als internationaal.
De zendende instantie van de RKGV is de Rooms-katholieke kerk van Nederland. De pastorale zorg voor militairen is daarbij opgedragen aan de bisschop van het Militair Ordinariaat, Mgr. Dr. J. Punt, die tevens bisschop van Haarlem-Amsterdam is.

Tijdens de geanimeerde receptie, na afloop van de Vesperviering in de plebanie van de kathedraal, kreeg Jan van Lieverloo de rangonderscheidingstekens opgespeld behorende bij de rang van kolonel door Hoofd Directeur Personeel, Luitenant Generaal H. Leijh en mevrouw drs. M. Gout – van Sinderen, commandant Commando Diensten Centra van Defensie.

Eerder was Van Lieverloo pastor in de Antonius-Avondmaal parochie in Best. Later werd hij aalmoezenier bij het Garderegiment Prinses Irene. Met deze eenheid werd hij in 1996 uitgezonden naar Bosnië. Vervolgens diende aalmoezenier Van Lieverloo bij de Genie en werd directeur van het Katholiek Militair Vormingscentrum “de Vlasakkers”. Tevens begeleidde hij het proces tot samengaan van alle vormingscentra en werd de eerste directeur van “Beukbergen”, het vormingscentrum van alle Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht. Daarna bekleedde hij de functie van Hoofdlegeraalmoezeniers en Staflandmachtaalmoezenier.

De Dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht bestaat uit 54 aalmoezeniers die werkzaam zijn bij de landmacht, de luchtmacht, de marine, de marechaussee en het commando dienstencentra.
Van Lieverloo verzorgt op dit moment tijdens de weekenden, samen met enkele collegae en Deken Spijkers van Oirschot, tevens het pastoraat in Oost- West en Middelbeers als diaken van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch. Ook is hij als pastoraal adviseur verbonden aan Apostolat Militaire International.
Van Lieverloo is woonachtig in Oirschot.
16-03-2009