Nieuws

13 MRT

Dekkingsgraad e-mail bij parochies groot

Eind januari maakte het bisdom Den Bosch bekend elektronische post (e-mail) gaan gebruiken als aanvulling op de fysieke postverzending in de vorm van brieven. Informatie bereikt de parochies daardoor sneller en het aantal fysieke postzendingen neemt af. Aan de oproep aan parochies om daartoe het parochie-emailadres bekend te maken of te bevestigen, is op grote schaal gehoor gegeven. Na een aanvullende telefonische rondvraag kan nu meer dan 90 procent van de parochies per e-mail bereikt worden.

Informatie die parochies kunnen verwachten per e-mail zijn persberichten, parochiebladeninformatie of informatie voor deelname aan een activiteit waarvoor ze zich via de website van het bisdom kunnen inschrijven met behulp van een digitaal formulier.
Het bisdom blijft ook informatie op papier toesturen zoals officiële (beleids)brieven. Ook persoonlijke brieven, benoemingsbrieven of brieven specifiek voor één parochie worden per post verzonden. Brieven aan specifieke doelgroepen zoals priesters, diakens, pastoraal werkers en pastoraal assistenten, worden ook nog apart per post verstuurd.

Wijzigingen m.b.t. tot de contactgegevens worden door het Bisdom centraal geregistreerd. Wijzigingen in uw gegevens kunt u kenbaar maken via deze e-maillink.
13-03-2009