Nieuws

11 MRT

Vrijwilligers

Het Bisdom van ’s-Hertogenbosch is op zoek naar enthousiaste krachten om het Geloofsfeest tot een succes te maken. Alle hulp, groot of klein, één dagdeel of alle dagen, is van harte welkom. Er zijn helpende handen nodig voor de gastenontvangst, ordedienst, verkeersregeling, informatiebalie en logistieke taken. Ook is de organisatie op zoek naar gastgezinnen die overnachting kunnen bieden aan gasten uit binnen- en buitenland.

Het Geloofsfeest belooft een veelkleurig aanbod activiteiten. Na een feestelijke openingsviering in de Sint-Janskathedraal en een openingsspektakel op vrijdag 8 mei op de Parade, zal het Geloofsfeest bruisen in programma's voor alle leeftijden, interesses en achtergronden. Zo zijn er activiteiten voor kinderen, jongeren, zieken, ouderen, dak- en thuislozen, religieuzen, kunstliefhebbers, wetenschappers, mensen met een verstandelijke beperking, allochtonen, ondernemers, enzovoort. Voor ieder is er wat wils. Bekende Nederlanders en prominente deskundigen zullen aan deze programma's hun steentje bijdragen.

Kortom: voor het slagen van het Geloofsfeest, zijn vrijwilligers onmisbaar. Zij leveren belangrijke, dankbare bijdragen aan de organisatie. Op dit formulier worden de mogelijke vrijwilligerstaken toegelicht, maar de organisatie staat uiteraard open voor uw specifieke wensen of mogelijkheden. U kunt het formulier downloaden en invullen naar welke werkzaamheden uw voorkeur uitgaat. Het ingevulde formulier kunt u retourneren aan:

Bisdom van ’s-Hertogenbosch
T.a.v.: Vrijwilligers Geloofsfeest
Postbus 1070
5200 BC ’s-Hertogenbosch

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via 073 6125488 of evangelisatie@bisdomdenbosch.nl
11-03-2009