Nieuws

10 MRT

Bergeijk start feestweek met Geloofsfeestkruis

Bergeijk start feestweek met Geloofsfeestkruis Een week lang speciale thematische vieringen rond de Hofkerk van Bergeijk is van start gegaan met de overdracht van het Geloofsfeestkruis. De feestweek die van 9 tot en met 15 maart duurt, blikt vooruit op de diocesane Geloofsfeestweek in mei dit jaar.

Diaken Stefan Schevers loopt stage in Parochiële eenheid Bergijk en licht het programma van de feestweek in Bergeijk toe: “Het is een week van allerlei verbondenheid.
Maandag vond een feestelijke welkomstviering plaats. Met een lichtprocessie namen we maandag het kruis in ontvangst. Samen met het sacramentsgilde werd het Geloofsfeestkruis met tal van fakkels en lichtjes de kerk binnengeleid. In de feestelijke mis droeg de pastoor uit Asten het kruis over.”

Dinsdag is er om 19.00 uur een meditatieve Taizé viering met als thema “schoonheid”. Taizé is een klooster dat jaarlijks duizenden jongeren trekt. De viering wordt mede mogelijk gemaakt door de Bergeijkse Hooge Berkt gemeenschap. Daarna is er gelegenheid een kop koffie te drinken.

Vervolgens is er op dinsdagavond om 19.45 uur de gelegenheid om deel te nemen aan een kunstzinnig getinte inloopavond. kunstenaar Harry Verhoeven en de theoloog diaken Schevers zullen hierbij medewerking verlenen. Zij zullen ieder vanuit een ander perspectief vertellen over "de schoonheid van het kruis". Deze avond vindt plaats in de parochiezaal op het Hof 16 en eindigt om 22.00 uur.

Woensdag is er een extra sfeervolle eucharistieviering in het teken van "Solidariteit en mantelzorg in en rond Bergeijk". Voorzitter Sjaan Janssens zal vertellen over de bewogenheid van de Zonnebloem. Bijzonder is dat het dames- èn herenkoor samen deze viering opluisteren.

Op donderdag zal het kruis reizen naar het Hofhuys waar om 10.30 uur voor ouderen en zieken een zegeningsviering plaatsvindt. Zegening door besprenkeling met wijwater en een kort lof zijn staan op het programma. Het ouderenkoor zal zingen. Jong en oud is welkom, want na de viering kan onder het genot van een kop koffie een praatje worden gemaakt met de bewoners van het Hofhuys. Daarnaast is er donderdag om 19.00 uur een stille mis voor alle overledenen van de parochiële eenheid.

Vrijdag om 19.00 uur is het de beurt aan de kinderen. Ouders en kinderen zijn dan van harte welkom in een gebedsviering met het kinderkoor de Hofzangertjes. We beleven in de vastentijd het verhaal van de kruisweg en de hongerdoek. Daarna is er chocolademelk en een speurtocht door de kerk.

In het weekend zal het Geloofsfeestkruis naar de voorstellingsvieringen gaan (zaterdag om 19.00 uur in de Hofkerk, zondag om 9.30 uur in Luyksgestel en om 11.00 uur in Loo) met de vormelingen waarbij de vormelingen worden ingelicht over de Power of Fire die tijdens het Geloofsfeest in Den Bosch zal plaatsvinden”.

Tot aan het diocesaan Geloofsfeest, maakt het Geloofsfeestkruis een tournee door het bisdom. Deze toer, die de verbondenheid van de parochies tot uitdrukking brengt, mondt uit in de intocht van het kruis tijdens de openingsviering in de Sint-Janskathedraal, op vrijdag 8 mei. De toer is wekelijks te volgen via deze overzichtspagina 

10-03-2009