Nieuws

09 MRT

Voorstel MRK Uden niet levensvatbaar

Het zelfstandig voortzetten van het Museum voor Religieuze Kunst (MRK) in Uden, zoals voorgesteld door de commissie Rooijakkers – Baartmans, leidt volgens een onderzoek dat het bisdom Den Bosch heeft laten doen, bij uitblijven van provinciale subsidie tot een jaarlijks exploitatietekort van bijna een half miljoen euro. Mocht de provincie haar beleid om slechts één Brabants Museum te subsidiëren wijzigen, dan resteert er toch nog een structureel tekort. Aangezien het MRK geen financiële garanties heeft van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Uden om dit structurele tekort af te dekken, ziet het bisdom vergaande samenwerking met het Noord-Brabants Museum als enige reële optie om het voortbestaan van het museum te garanderen.

Als de provinciale subsidie toch wordt verstrekt dan betekent dit dat de gemeente bereid zou moeten zijn haar jaarlijkse bijdrage van € 235.000,- (2008) bijna te verdubbelen. Omdat dit niet realistisch lijkt, roept het bisdom de participanten (naast het Bisschoppelijk Museum, de gemeente Uden en de zusters Birgittinessen) op om het gesprek met het Noord-Brabants Museum aan te gaan. BernsMuseumManagement dat het onderzoek heeft gedaan, noemt in haar rapport twee opties: handhaving van het museum op de huidige MRK locatie in Uden onder supervisie het Noord-Brabants Museum in Uden of verhuizing van het museum naar ’s-Hertogenbosch.
09-03-2009